en

Greenstat med hydrogensatsing på Nord-vestlandet

Greenstat satser i Nordvest

Liv-Hege Seglsten er ansatt som prosjektleder for Greenstat sin hydrogensatsing på Nord-vestlandet. Hun vil få ansvaret med å etablere prosjekter, som ivaretar de kommersielle mulighetene i regionen i i tett samarbeid med lokale partnere. Hun vil dra nytte av kompetanse fra Greenstat sine etablerte avdelinger i Bergen, Arendal og Oslo. Greenstat satser også internasjonalt gjennom en etablering i India.  

 Liv-Hege kommer fra stillingen som daglig leder og prosjektleder for sitt eget rådgivingsselskap Green Tech AS. Seglsten er en erfaren entreprenør innen bærekraft og tidligfase prosjekter. De siste par årene har hun jobbet mot havbruket og blant annet ledet oppstarten av CreateView, som utvikler digitale løsninger til oppdrettsnæringen ved bruk av maskinlæring. Hun har også vært bærekraftsrådgiver hos Salmon Evolution AS. 

Seglsten har relevant erfaring fra industri på Nord-Vestlandet, blant annet som Operations Manager for Beerenberg på Ormen Lange prosjektet og som medlem av ledergruppen for ISO-faget hos Linjebygg Offshore. "Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på spennende og utfordrende arbeidsoppgaver på lag med et sterkt og kompetent team i Greenstat.
Sammen skal vi lykkes med vår spennende satsing i Nordvest» sier Seglsten og viser videre til at det for tiden er stor satsing innen hydrogen langs hele Vestlandet.

«Vestlandet har allerede mange hydrogeninitiativ som er interessante og vi ønsker å være en pådriver, medspiller og samarbeidspartner for utvikling og innfasing av utslippsfrie løsninger basert på hydrogen innen transport, maritime og annen industri.» 

«Vi er utrolig glade for å få Liv-Hege på laget. Hennes oversikt over hydrogenfeltet i kombinasjon med erfaring fra sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling av maritime næringer og dyp forretningsforståelse, vil bidra til å sikre oss et godt fotfeste i regionen, sier Manager i Greenstat Hydrogen, Tomas Fiksdal. «I tillegg er Liv-Hege en utadvendt og samarbeidsorientert person som vil passe godt inn i Greenstat-kulturen, hvor grønne verdier står sentralt. Vi gleder oss til veien videre sammen med Liv-Hege.»  

Havbruksnæringen er et av områdene hvor Greenstat jobber med å utvikle helhetlige hydrogenløsninger. Dette er et område som også er svært relevant for Nord-vestlandet.