Greenstat Logo

Greenstat og Norgeshus med unik avtale

Norgeshus3-.jpg
Pilotprosjekt med integrerte paneler på et hus av Norgeshus KV Bygg Suldal.

Som første leverandør i Norge vil Norgeshus kunne levere solceller som en integrert del av et nybygg. Det praktiske rundt prosjektering og avtaler med elektriker er en del av tilbudet. Denne avtalen gjør at samtlige 130 Norgeshusforhandler kan tilby et nøkkelferdig nybygg med solceller.

 

Det må bli lettere og billigere for en privatkunde å få et solcelleanlegg som en del av huset sitt. Dette er hovedmålet i samarbeidsavtalen mellom Greenstat og Norgeshus.

 

Billigere og penere med tidlig prosjektering

Greenstat, representert ved Simona Petroncini og Charly Berthod, deltok på Norgeshus- kongressen 2022 i Bergen for å presentere sine produkter og tjenester. - Vi vil vise hvordan solcelleanlegg blir billigere og penere når de er prosjektert som en del av huset. - Det er mulig å spare opptil 30 000,- på et solcelleanlegg fordi vi tilbyr systemer hvor takstein erstattes med paneler, og vi kan I tillegg bruke stillaset som allerede står på byggeplassen, sier prosjektleder Charly Berthod som har hatt hovedansvaret for avtalen med Norgeshus.

 

Norgeshus2.jpg
Charly Berthod og Simona Petroncini presenterer sine løsninger foran forhandlere på leverandørmessen Norgeshus Kongress 2022.

Stor interesse for solceller

De fleste forhandlerne tilknyttet Norgeshuskjeden har allerede fått henvendelser fra kunder på levering av solcelleanlegg, men utfordringen har vært å finne en leverandør som kan stå for prosjektering og koordinering med elektriker. – Samarbeidet mellom Greenstat og Norgeshus løser nettopp denne utfordringen. Vi har hatt veldig gode samtaler med byggmesterne og fått god respons fra dem, sier Simona Petroncini, prosjektleder for solenergi på Vestlandet. - Og fra disse samtalene har vi allerede fått mange henvendelser som vi nå jobber med.

 

Norgeshus1.jpg
Teknisk sjef i Norgeshus Snorre Bjørkum og Charly Berthod (Greenstat) presenterer hvordan solenergi og andre ENØK-tiltak kan gi et nullenergihus.

På rett vei mot nullenergihus

En av hovedsatsingene til Norgeshus er å bygge bærekraftige boliger. En måte å redusere energibehovet i en bolig på er å installere solcelleanlegg på taket. Snorre Bjørkum, teknisk sjef i Norgeshus, sier at denne avtalen er av stor betydning for å klare å tilby nullenergihus i fremtiden, hus som produserer like mye energi som det bruker.