en

Greenstat etablerer nytt kontor i Mumbai

På bildet fra venstre; Sturle Pedersen, Knut Linnerud, Vegard Frihammer og Karen Landmark fra Greenstat ASA.

Fra midten av august, har Greenstat hatt en delegasjon i India. Turen er langt fra over, men det er likevel på høy tid med en løypemelding. For nå skyter hydrogensatsingen i India fart og når en så stor nasjon rører på seg, skaper det globale ringvirkninger. India står på terskelen av et hydrogeneventyr og Greenstat har gjennom målrettet arbeid og et sterkt nettverk i India, klart å komme i en unik posisjon. Vi har brukt de siste ukene på å møte samarbeidspartnere, gjennomføre prosjektoppstartsmøter, lande nye avtaler, dyrke bilateralt samarbeid og samarbeid med indiske myndigheter og FoU institusjoner.


Godt posisjonert

Greenstat har over de siste årene jobbet strategisk mot det Indiske fornybarmarkedet og sikret seg flere strategiske samarbeidsavtaler med ledende Indiske energiselskaper som blant andre Indian Oil Corp., Ayana Renewable Power, H2e Power og Larsen&Tubro. I tillegg har vi sikret oss samarbeidsavtaler og etablert svært gode relasjoner til kunnskapsorganisasjoner som World Resource Institute (WRI), TERI og NEERI samt myndighets aktører som NITI Aayog  og PHD Chamber. Posisjonen Greenstat har på hydrogen i India i dag er unik.

Greenstat er godt i gang med utvikling av flere grønne hydrogenprosjekter sammen med strategiske partnere og målet for selskapet i India er det samme som i Norge – å utvikle, eie og operere grønne hydrogenanlegg. I tillegg ser vi også i India at det er en stor fordel at vi har kompetanse på hele verdikjeden, fra energiproduksjon gjennom vind og sol, via hydrogenproduksjon til ulike marked. Mange av våre samarbeidspartnere er energiprodusenter som ønsker å produsere hydrogen ved hjelp av overskuddsenergi eller sette opp industrielle symbioser.


Tydelige nasjonale føringer

Hydrogen er på «alles» lepper i India for tiden, etter statsminister Narendra Modi i sin tale på uavhengighetsdagen i august lanserte Indias «National Hydrogen Energy Mission» (NHEM) og i anledning fremlegging av statsbudsjettet (Union Budget), ga myndighetene også klarsignal for auksjoner og allokerte økonomiske ressurser til å bygge opp en hydrogenøkonomi. Det skjer samtidig som det settes nye krav mot industrien om å finne fossilfrie alternativer. Myndighetene i India, som er en av verdens fremste produsenter av fornybar energi og en av nasjonene i verden som slipper ut mest CO2, ser på grønt hydrogen som en helt vesentlig brikke i oppbyggingen av fossilfrie energikilder, og for at et av verdens mest folkerike land skal nå sine klimamål og sikre tilgang til billig og fornybar energi for alle. I india, som i store deler av verden, må energitransformasjonen skje parallelt med å finne løsninger på fattigdom, akutt luftforurensing, store sosiale ulikheter og natur- og biomangfoldkrisen. Oppbygging av hydrogenproduksjon i India ses på som «et mission» eller et samfunnsoppdrag som vi kjenner fra EU sin grønne nye giv, et oppdrag som skal skape arbeidsplasser, verdiskaping og redusere utslipp. Indiske myndigheter har i sine seneste uttalelser sagt at hydrogenproduksjon i tillegg har potensiale til å oppfylle et tvilling mål – reduserte utslipp og økt selvforsyning av energi – Aatmanirbhar Bharat, self-reliant India.

 

International Climate Summit 2021 (ICS2021) – en bilateral suksess

Som en generalprøve til COP 26 i Glasgow i November, ble The International Climate Summit 2021 ICS2021 arrangert i Delhi 3. September. Konferansen ble en bilateral suksess for Norge/India samarbeid og fikk massiv mediedekning i indisk presse og løftet hydrogen ytterligere opp i Indisk offentlighet og inn i de politiske rom. Greenstat var kunnskapspartner til konferansen, og Norge var country partner gjennom Innovasjon Norge og Den Norske Ambassaden i Delhi.   

Greenstat’s Sturle Pedersen, Knut Linnerud, Vegard Frihammer og Karen Landmark på ICS2021

Greenstat’s Sturle Pedersen, primus motor for Greenstat sin hydrogensatsing i India og styreleder i Greenstat Hydrogen India Ltd, var en av hovedtalerne, sammen med olje og energiminister Tina Bru, Norges ambassadør til India, Hans Jacob Frydenlund og Innovasjon Norges Country Manager i India, Cristian Carter fra norsk side. Pedersen la i sin tale vekt på viktigheten av samarbeid mellom myndigheter, industri og forskning for å fortest mulig tilrettelegge for en rask og sikker utrulling av hydrogenprosjekter.

Styreleder i Greenstat Hydrogen India, Sturle Pedersen gir sin «key note»

Fra indisk side stilte det opp Hon’ble Minister of State, Dr. Jitendra Singh, Hon’ble Ministre Shri Ashwini Kumar Choubey, styreleder i Reliance, Mukesh Ambani, Dr. J.P Gupta, styreleder for miljøkomiteen i  the PhD Chamber og flere store næringslivsledere. Mukesh Ambani regnes som en av verdens mest innflytelsesrike næringslivsledere og lanserte i sin tale det slagordbaserte målet «1-1-1» - en kilo, en dollar, et tiår som Reliance sin ambisjon på grønt hydrogen. Dagen etter steg aksjeverdien i selskapet med 4%.

Foran fra venstre: Ambassadesekretær Karina Asbjørnsen, Maan Singh Sidhu fra Innovation Norway, Statsforvalter Gina Lund, Ambassadør Hans Jacob Frydenlund, Country Manager Innovation Norway, Cristian Valdez Carter og Monica Valdez Carter. Bak; Vegard Frihammer, Karen Landmark og Knut Linnerud fra Greenstat.

Greenstat leverte også en kunnskapsbok til konferansen. Den ble skrevet i sommer sammen med indiske og norske forskere. Boken er en del av aktiviteten på Centre of Excellence Hydrogen (COE-H), som Greenstat og Indian Oil Corp. har satt opp i samarbeid med norske hydrogen aktører og Team Norway. Boken har fått navnet «Self-Reliant India – Harnessing the power of Hydrogen» og er dedikert statsminister Narendra Modi. Boken skal brukes som kunnskapsgrunnlag i politikkutformingen som skjer i kjølvannet av konferansen og i opptakten til COP-26, og ble lansert av Hon’ble Ministre Shri Ashwini Kumar Choubey fra scenen under konferansen. I tillegg deltok både Vegard Frihammer, Bernt Skeie og Karen Landmark med innlegg i parallellsesjonene. 

Boklansering på ICS2021, fra venstre Sturle Pedersen, Karen Landmark og Dr. J.P Gupta og Miljøminister

Nytt kontor i Mumbai

Greenstat Hydrogen India Pvt Ltd. åpnet denne uken også kontor i Indias forretningshovedstad Mumbai og fått sine første ansatte der på plass. Mumbai er en strategisk plassering med tanke på nærhet til samarbeidspartnere og prosjektlokasjoner. Teamet i Mumbai er ventet å vokse fort og skal håndtere både forretningsutvikling, prosjektutvikling og prosjektgjennomføring, i tett samarbeid med hovedkontoret i Norge. Kontoret åpnet formelt i anledning en workshop om hydrogen og påfølgende sammenkomst med Generalkonsul Arne Jan Flølo som vertskap. 

Acting MD Greenstat Hydrogen India Dr. J.P Gupta klipper snoren og kontoret i Mumbai er en realitet. På bildet fra venstre; Dilip Jawale og Riya Goswami fra Greenstat Hydrogen India, Thomas T. Lewis, Karen Landmark og Knut Linnerud fra Greenstat ASA.

Myndighetskontakt og ny viktig avtale på plass

Et av flere høydepunkt i Mumbai denne uken, var møte med Parlamentsmedlem og tidligere Chief Minister Sharad Pawar. Til dette møtet gikk Greenstat sin delagasjon i følge med Siddharth Mayur fra H2ePower, et Punebasert grønt energiselskap som vi jobber tett med i. Målet for møtet var å ytterligere stimulere Mr. Pawar sin interesse for grønt hydrogen og legge frem mulighetsbildet for hele regionen. Utviklingen av en hydrogenindustri i India er en del av en stor samfunnstransformasjon. Skal vi lykkes industrielt med å utvikle en hydrogenindustri, må de skjer i samarbeid med myndigheter og forskningsinstitusjoner. 

Fra venstre: Thomas Tveiten Lewis, Siddarth Mayur, Member of Parliament and former Chief Minister Sharad Pawar, Generalkonsul Arne Jan Flølo og Sturle Pedersen.

 Ny viktig avtale på plass

Tidligere denne uken signerte Greenstat Hydrogen India også en samarbeidsavtale med Ayana Renewable Power. Hensikten med avtalen er å samarbeide om å utvikle grønne hydrogenprosjekter. Ayana er en gigant på sol og har mye overskuddsenergi som kan brukes til hydrogenproduksjon. Majoritetseieren av Ayana er The National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), som fokuserer på utvikling av store fornybarprosjekter i India.

Massiv mediedekning

Mediedekningen av ICS2021 og Greenstat sin aktivitet i India lar seg vanskelig beskrive eller samle. ICS2021 samarbeidet med store nasjonale Tv stasjoner som kjørte 24/7 promotering av konferansen i ukene før. Selve konferansen ble overført live på de samme kanalene og plukket opp av flere hundre andre. Dekningen har også vært betydelig i andre medier. Greenstat som merkevare knyttes nå helt åpenbart til myndighetenes National Hydrogen Energy Mission og posisjonen er helt unik.

 

En liten del av all pressedekningen Greenstat sine aktiviteter i India og ICS2021 har fått de siste ukene:

Ayana and Greenstat Hydrogen Enter into MOU to Support India’s Hydrogen Mission (solarquarter.com)

Ayana Renewable Power Signs MoU with Greenstat Hydrogen to support India's Hydrogen Mission (siliconindia.com)

Ayana Renewable Power and Greenstat Hydrogen enter into an MOU to support India’s Hydrogen Mission - Renewable Watch

Ayana and Greenstat Hydrogen sign MoU for green hydrogen production - EPR (eprmagazine.com)

Ayana Renewable Power And Greenstat Hydrogen Sign Agreement To Support India’s Hydrogen Mission (fuelcellsworks.com)

International Climate Summit sees launch of national hydrogen portal, sets stage for net-zero goal | Latest News India - Hindustan Times (ampproject.org)

KNOWLEDGE BOOK ON GREEN HYDROGEN TO BE LAUNCHED AT ICS 2021 - The Daily Guardian (ampproject.org)

“Self Reliant India”: Knowledge book on Green Hydrogen to be launched at ICS 2021 - NewsX

https://www.sundayguardianlive.com/news/summit-focuses-pms-green-hydrogen-mission

https://thegreaterindia.in/news/business/green-hydrogen-green-hydrogen-central-to-fight-against-climate-change-2/

https://www.newsx.com/national/phd-chamber-of-commerce-and-industry-presents-international-climate-summit-2021.html

https://timesofindia.indiatimes.com/india/not-easy-to-ensure-development-clean-air-climate-action-for-such-huge-population-union-minister/articleshow/85892917.cms

https://economictimes.indiatimes.com/industry/renewables/green-hydrogen-central-to-fight-against-climate-change/articleshow/85918939.cms

https://www.newsx.com/business/international-climate-summit-focused-on-pms-green-hydrogen-mission.html