Greenstat Logo
en

Greenstat med hydrogensatsing i India

sturle-pedersen-gexcon-1599472270.JPG

Greenstat AS har store ambisjoner og vekstplaner innen fornybar energi generelt, og produksjon av grønt hydrogen spesielt. Som en viktig del av selskapets internasjonale satsing har vi etablert datterselskapet Greenstat Hydrogen India PVT LTD i Delhi/India.

Asia og de fremvoksende økonomiene er et utrolig spennende og attraktivt marked for Greenstat, og for eksport av norsk kompetanse og teknologi på fornybarfeltet. Vi har etablert et godt nettverk i India og opplever stor vilje til å samarbeide med norske aktører. Det er derfor vi nå velger å satse her når vi ser mot Asia, sier Vegard Frihammer, CEO i Greenstat.

Hvorfor hydrogen i India?

Norske eksportinntekter har falt dramatisk de siste årene og man må se mot nye markeder hvor norsk aktører kan ta markedsandeler. Norsk eksport til India er i dag på rundt 2,6 milliarder og det er et betydelig potensial for vekst de neste årene.

India er i dag en storprodusent og -forbruker av energi og har som kjent store utfordringer knyttet til luftforurensning i de store byene og store klimautslipp. Hovedandelen av Indias energiforbruk er basert på fossilt brennstoff (kull 55.8%, olje & gass ca. 30%).

Videre har India et stort behov for mer energi fremover og har satset betydelig ressurser på utbygging av fornybar energi.  22% av installert kapasitet er allerede i dag basert på sol og vind. Men India har inntil nylig ikke satset på Hydrogen i kontrast til Kina og Sør-Korea som ligger helt fremme i utviklingen. India har nå bestemt som mange andre (EU, Australia m.fl.) at Hydrogen skal være en viktig komponent i landets energi mix for at India skal ta ut potensiale på fornybar og innfri nasjonale og globale klimaforpliktelser.

Indiske myndigheter har bestemt at de skal bli ledende på Hydrogen og vil i årene fremover tilrettelegge for rask utbygging og store investeringer ved å tiltrekke ledende kompetanse, erfaring og teknologi som kan sikre høy vekst og utvikling av totale Hydrogen økosystem/økonomi i India.

sturle-presentasjon-r2.jpg

Etablerer selskap i India og får støtte fra Innovasjon Norge

Greenstat har etablert selskapet Greenstat Asia som har fått tildelt NOK 700 000,- fra Innovasjon Norge til et kommersialiseringsløp mot Asia. Man har videre etablert et selskap i India, Greenstat Hydrogen India, hvor man har invitert lokale aktører med på eiersiden. Gjennom nyetableringen har vi allerede sett stor interesse fra myndigheter og ledende aktører innen energi og industri i India. Greenstat Hydrogen India har inngått samarbeidsavtaler med store selskaper i India og satt sammen flere konsortium som deltar i anbudsprosesser for planlagte demo/pilot prosjekt i India. Greenstat Hydrogen India ser store muligheter sammen med sine partnere til å ta viktig markedsposisjon i Hydrogen markedet i India og satsingen i India vil være selskapets knutepunkt for videre satsing i regionen.

-         Vi mener det er store muligheter for norske selskaper med teknologi og kompetanse på fornybar energi å ta en betydelig markedsposisjon i dette raskt voksende markedet. India skal investere svimlende 450 GW i innen fornybar og hydrogen i løpet av 2030 og skal investere ca. 300 milliarder årlig for å klare denne målsetningen. Med slike ambisiøse målsettinger, sier det seg selv at en satsing mot India kan kaste av seg, sier Sturle Pedersen, Styreleder Greenstat Hydrogen India.

 

For spørsmål knyttet til Greenstat sin hydrogensatsing i India ta kontakt med:


Sturle Pedersen, Chairman of the Board, Greenstat Hydrogen India PVT LTD

Mobil: 95247061, mail: sturle@greenstat.no

  

Vegard Frihammer, CEO Greenstat AS

Mobil: 92826952, mail: vegard@greenstat.no

Aktuelle saker

277588705_286585056978713_4155533351493481758_n.png

International Climate Summit 2022 "Green Hydrogen Opportunities in India" arrangeres i Bergen

International Climate Summit 2022 går av stabelen i Bergen 30-31. august. Indiske og norske myndigheter, industri og organisasjoner setter her

greenstat-fotomonahauglid-2.JPG

Greenstat ASA søker Head of IR & Investment

Vi ser etter en Head of IR & Investment som kan ta en ledende rolle i å sikre grønn finansiering og vekst for Greenstat konsernet.
everfuel-hydrogen-mobility-norway-740x416.png

Everfuel og Greenstat inngår samarbeid om kostnadseffektiv verdkjede for hydrogen i Norge

Everfuel og Greenstat har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle konkurransedyktig forsyning av hydrogen nullutslipps-mobilitet på jernbane,