Greenstat henter kapital til strategiske satsinger

Greenstat avsluttet nylig en emisjon hvor man hentet 5,9 MNOK fra 128 aksjonærer. Kapitalinnhentingen er basert på et økt behov for kapital til realisering av større prosjekter innen hydrogen og lokal energi. Blant de som deltok i emisjonen var det 59 eksisterende aksjonærer og 69 nye.


Greenstat sin styreleder Bernt Skeie og daglige leder Vegard Frihammer sier seg svært fornøyd med resultatet og kan glede seg over at selskapet har i overkant av 10 MNOK i kontanter klar til investeringer. Men han påpeker samtidig at det må hentes betydelig større beløp for å sikre tilstrekkelig kapital til planlagte prosjekter i perioden 2020-2022. Allerede i november gjennomføres det en ny emisjon samtidig som det planlegges å hente fra 50-100 MNOK i løpet av 2020.

Greenstat er i en unik posisjon innen sine satsingsområder og har bygget en organisasjon som er klar for å skalere hurtig. Dette vil skje både gjennom utbygging av egne prosjekter og gjennom strategiske investeringer i prosjekter og selskaper. I konkurranse med andre aktører stiller Greenstat med god kompetanse og en effektiv og framoverlent organisasjon, men tilgang til kapital vil være helt avgjørende for at selskapet kan oppnå den veksten har lagt til grunn i sin strategi.Aktuelle saker

GreenPod lansert

GreenPod lansert

Greenstat og Greensight ser et stort behov for å formidle informasjon om mulighetene som ligger i det grønne skiftet. I den forbindelse lanserte vi
Emisjon i Greenstat 10.-30. September

Emisjon i Greenstat 10.-30. September

Greenstat gjennomfører en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer for å sikre kapital til videre vekst.
Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat AS har store ambisjoner og vekstplaner innen fornybar energi generelt, og produksjon av grønt hydrogen spesielt. Som en viktig del av