Greenstat Logo

Greenstat forsterker laget ytterligere

greenstat-artikkel.jpg
Greenstat sine nye ansatte. Fra venstre: Benjamin Fram, Nina Axelsen, Andreas Gjermundsen og Johan Espedal.

Greenstat er nå godt i gang etter en velfortjent sommerferie, og vi ønsker velkommen fire nye Greenstat'ere fra den 1.august. Dette er Andreas Gjermundsen (Head of Solar), Johan Espedal (Prosjektleder sol), Nina Axelsen (Prosjektøkonom) og Benjamin Fram (Greensight). En nærmere presentasjon av alle fire kommer under. Vi gleder oss til å ønske velkommen enda flere dyktige medarbeidere i Greenstat videre i løpet av høsten og vil oppdatere om dette underveis.

Andreas Gjermundsen, Head of Solar

Andreas Gjermundsen er ny avdelingsleder for solavdelingen i Greenstat. Andreas kommer fra en rolle som innovasjonsleder for Nymo AS. De siste fem årene i Nymo AS har Andreas jobbet med å utvikle og forbedre kompleks prosjektgjennomføring gjennom prosessutvikling og digitalisering, og har ledet et team på 17 personer.

Andreas har sin bakgrunn som Siv.Ing. fra NTNU og har lang fartstid som avdelingsleder og prosjektleder fra industrien, både innen Marin og Offshorerelatert næring. I løpet av våren 2022 tok Andreas et valg om å vie tiden sin til fornybar energi. Et godt timet valg for Greenstat som søkte etter en leder for vår solavdeling som kan være med på løfte selskapet videre og tenke industriell skala på vår solsatsing. Vi ser frem til at Andreas vil lede dette i samarbeid med alle de dyktige medarbeiderne i Greenstat sin solavdeling og resten av Greenstat-teamet.

Johan Espedal, Prosjektleder sol

Johan Espedal har begynte offisielt som prosjektleder sol i Greenstat den 1.august, men har allerede jobbet med Greenstat på flere sol-prosjekter tidligere. Johan har i 2,5 år jobbet i TradeWind Solar med solprosjekter, og vi har brukt hverandre i flere felles prosjekter. Det siste halvåret har Johan vært daglig leder i Crossfit Grimstad. Johan har samme bakgrunn som både Sebastian Farmen og Amund Fagereng i vår sol-avdeling, med en bachelor i fornybar energi fra Universitetet i Agder. Vi får med andre ord mange dyktige fagpersoner fra vårt regionale universitetet på Sørlandet.

Nina Axelsen, Prosjektøkonom

Nina Axelsen kommer fra Meshtech AS som er en IOT gründerbedrift. I Meshtech jobbet Nina i 4 år som Finance Administration Manager. Nina har tidligere også jobbet som Prosjektkontroller i Norsafe, og har samlet sett 11 års erfaring innenfor regnskap i både store og små bedrifter. Nina har en bachelor i revisjon fra Universitetet i Agder. Nina vil jobbe mye med prosjektregnskap for våre sol-prosjekter, og er foreløpig engasjert frem til 31.12.2022.  

Benjamin Fram, Energy Economist, Greensight

Benjamin Fram er opprinnelig fra New Jersey, USA, og tok sin bachelorgrad i økonomi og miljøstudier ved Oberlin College i Ohio. I 2012 flyttet Benjamin til Sverige og tok en mastergrad i økonomi ved Handelshøgskolan i Gøteborg. Han avslutter for tiden sin doktorgrad ved NHH i Bergen. I forskningen sin bruker Benjamin metoder fra økonometri, statistikk og optimering for å studere energisystemer generelt og strømmarkedsdynamikk spesielt.

Av tidligere erfaringer før han begynner i Greensight, har Benjamin jobbet både som energianalytiker ved New Jersey Board of Public Utilities (et statlig energireguleringsbyrå), og som kraftmarkedsanalytiker hos Monitoring Analytics, den uavhengige markedsovervåkeren for PJM Interconnection LLC, verdens største engroskraftmarked.

Vi ønsker alle 4 nyansatte hjertelig velkommen. #Making Green Happen.