Greenstat Logo

Greenstat etablerer Greenstat Solar og satser internasjonalt

Bilde2.jpg
Eksisterende solkraftverk som er prosjektert og bygd av GP Toming, Ljubuški 5,83 MWp. Foto: ljubuski.info

Sol er i ferd med å bli den billigste formen for fornybar energi mange steder i verden, og i Greenstat vokser solavdeling på alle områder - med sterk vekst i antall prosjekter, ansatte, omsetning og lønnsomhet.

Tiden er med andre ord moden for å etablere Greenstat Solar AS. Meningen er at Greenstat Solar AS skal eie og drifte egne solkraftverk, hvor inntjeningen skjer ved å selge egenprodusert solstrøm. Dette vil skje enten ut på nettet eller til andre bruksformål, eksempelvis produksjon av grønt hydrogen. Greenstat Solar skal eie solkraftverk både i Norge og i utlandet, og ofte i partnerskap med andre.

Greenstat har vurdert og evaluert mange muligheter for eierskap i sol-prosjekter i Europa de siste 6-12 månedene. Som en første start på vår utenlandssatsing, har Greenstat Solar gått i partnerskap med selskapet GP Toming D.O.O. hvor vi har startet byggingen av Petjnik solkraftverk på 43,9 MWp i Bosnia-Hercegovina. Prosjektet skal stå ferdig høsten 2023 med en årlig estimert produksjon på 65 GWh.

Bilde1.jpg
Ketil-Strøm Larsen (Greenstat) og Ivan Thomas (GP Toming) ved signering av kontrakt for ny eierstruktur i Drin Energija (SPV for Petjnik solkraftverk).

Solkraftverket i Petjnik er Greenstat Solar sitt første prosjekt i en forventet større portefølje fremover i utlandet. Greenstat får nå en veldig gunstig posisjon i et spennende og fremvoksende marked i Sør-Øst Europa. Det finnes flere prosjektmuligheter fremover i samarbeid med GP Toming, som for øvrig er et familieeid bosnisk entreprenørselskap som har installert solcelleanlegg siden 2011.

Utover samarbeidet med GP Toming kommer Greenstat stadig også over andre prosjektmuligheter i Europa, og vi ser for oss en gradvis økende satsing i Sør-Øst Europa. Screeningprosessen til Greenstat er en kombinasjon av risikovurderinger, vurdering av samarbeidspartnere, due diligence arbeid samt utsikter til god avkastning på investeringen for Greenstat Solar.

For Petjnik solkraftverk er fremdriftsplanen videre som følger:

  • Grunnarbeid er igangsatt, ferdig planert juni 2022

  • Monteringsmateriell starter juni 2022

  • Montering av solpaneler starter Q1 2023

  • Idriftsettelse Q4 2023

Flere oppdateringer vil komme fra prosjektet etter hvert som byggefasen går fremover.

Greenstat ser frem mot å bidra med ny energiproduksjon i et land som jobber aktivt med å erstatte fossilt med fornybart.