Greenstat Logo
en

Greenstat er nå blitt medeier i Industrivind-anlegg på Valsneset

fra-mowi---mindre.jpg

Greenstat har flere prosjekter under utvikling. Nå er vi også med i et Industrivind-prosjekt som er i drift.

Valsneset vindkraftverk ligger på en flat halvøy i Ørland kommune, Trøndelag regulert til kombinert formål vindkraft og næringsområde. Det har vært testsenter for vindkraft på Valsneset siden slutten av 90 tallet. Nå er ytterste del av test-senteret erstattet av 3 stk moderne Vestas V117 turbiner som kom i drift i januar 2020. 

Greenstat har per 1.september 2020 kjøpt seg inn i prosjektet med 3,33 % og har også planer og muligheter om å øke denne eierandelen fremover. På Valsneset har Mowi AS (Marine Harvest) en forfabrikk. Denne sees i forkant av bildet, og det er også planer om videre vekst på halvøya innen maritime næringer. Hvem vet, kanskje det kan bli hydrogen-produksjon her også til maritim sektor? Valsneset består ellers av 5 mindre Enercon turbiner som eies av Trønder Energi. 

Vi i Greenstat er godt fornøyd med at vi nå har et #Industrivind -prosjekt i drift som leverer ren fornybar energi ut til industriområdet og i nærområdet. Vi ser frem til videre samarbeid med dagens eiere i Valsneset samtidig som vi i Greenstat vil utvikle og jobbe for å realisere flere tilsvarende prosjekter i industrialiserte områder rundt omkring i Norge. 

Fakta om Valsneset vindkraftverk: 

Vindturbiner: 3 x Vestas V117 

Total installert effekt: 12,6 MW 

Estimert årlig produksjon: 44 GWh 

Eies av et eget prosjektselskap: Vimle AS

Left: Vestas V-117 turbin with Mowi in the background. Center: Torstein Thorsen Ekern, CEO of Greenstat Energy is pleased with Greenstats ownership in an #Indistrialwind facility in operation. Right: The 3 Vestas V-117 turbins at furthest away at Valsneset (owned by Vimle AS)

Aktuelle saker

fra-mowi---mindre.jpg

Greenstat er nå blitt medeier i Industrivind-anlegg på Valsneset

Greenstat har flere prosjekter under utvikling. Nå er vi også med i et Industrivind-prosjekt som er i drift.