Greenstat Logo

Greenstat ASA søker Head of Hydrogen

Hovedbilde---Rekkefolge-1_FotoMonaHauglid-1749---Felles.JPG
Foto: Mona Hauglid

Greenstat ASA er et fornybart energiselskap som blant annet jobber med  produksjon- og distribusjon av grønt hydrogen. Greenstat har kunder som spenner fra offentlig virksomhet til privat næringsliv.

Markedet for salg av grønt hydrogen er ennå i en tidlig fase, både i Norge og internasjonalt, men er nå i rask utvikling med konkrete prosjekter som er i ferd med å realiseres. Vi i Greenstat er, sammen med våre sterke partnere, involvert i mange konkrete utlysninger og prosjekter i Norge, og internajonalt. I juni 2022 var Greenstat involvert i tre større Enova tildelinger på til sammen ca 425 MNOK, hvor man skal realisere maritime hydrogenknutepunkter i Glomfjord, Rørvik og Agder. Dette gjør at vi nå må styrke vår hydrogenavdeling.

Greenstat ASA er et norsk energi- og teknologiselskap med ca 1800 aksjonærer, hvor Aker Clean Hydrogen er største aksjonær med ca 20%. Selskapet er en aktiv pådriver i det grønne skiftet gjennom visjonen «Making Green Happen». Greenstat bruker kompetansen rundt bærekraftige energisystemer til å sikre at tilgjengelig teknologi tas i bruk og oppskaleres innen våre hovedområder hydrogen, solenergi, vind og energistasjoner. Greenstat ASA og datterselskapene har hovedkontor Bergen, i energi- og teknologi miljøet i det tidligere CMR bygget på Fantoft. Greenstat er også etablert med egne kontorer i Arendal/Larvik, Ålesund, Oslo og Mumbai. Greenstat har en ambisjon om å etablere seg med flere kontorer både i Norge og ute i verden. Selskapet jobber etter en målsetning om å ha en markedsverdi på 100 milliarder i 2030, hvor hydrogenprosjekter vil stå for en stor del av verdiskapningen.

Rekkefolge-nr-2_-Glomfjord_sidenfra.jpg

Om stillingen "Head of Hydrogen"

Nåværende Head of Hydrogen vil i perioden framover måtte bruke all sin tid på iverksettelse og oppfølging av igangsatte og kommende hydrogenprosjekter, i egenskap av rollen som Chief Project Officer. Samtidig som vi realiserer prosjekter må Greenstat aktivt jobbe med å utvikle nye prosjekter, samt sørge for at vi bygger et robust og sterkt team. Vi ser derfor etter en leder som kan være med å bygge et internasjonalt ledende miljø innen produksjon og distribusjon av grønt hydrogen. I Greenstat jobbes det i stor grad på tvers av satsingområder, og du vil som Head of Hydrogen være del av en  tverrfaglig ledergruppe hvor man deler kunnskap og erfaringer.

Du er målorientert, flink med folk og en utpreget lagspiller. Du har evne til å se forretningsmuligheter, og omsette strategiske planer til operasjonell handling. Vi ser etter deg som har et personlig engasjement og initiativ i det grønne skiftet.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Utvikle organisasjonen og humankapitalen innen Greenstats hydrogensatsing

 • Strategisk og operativ ledelse av hydrogen satsingen i Greenstat ASA; i tett samarbeid med øvrig ledelse

 • Lede arbeidet med salg og forretningsutvikling innen hydrogen; og iverksette handlingsplaner, i tett samarbeid med øvrig ledelse

 • Sørge for at hydrogenavdelingen har tilstrekkelig kompetanse og sammensetning til å gjennomføre planlagte prosjekter

 • Være sentral i utviklingen av hydrogenkompetansen i Greenstat konsernet

 • Være et ansikt utad for Greenstat sin hydrogensatsing.

 • Ta en sentral rolle i videreutvikling av partnerkap og samarbeidsavtaler, også internasjonal

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant teknisk utdannelse på minimum Masternivå

 • Tilleggsutdannelse innen ledelsesrelaterte fag er ønskelig

 • Erfaring med prosjektledelse / prosjektgjennomføring

 • Erfaring fra energibransjen, prosessrelatert bransje og/eller grønn teknologi er ønskelig

 • Kjennskap til virkemiddelapparatet og relevante myndighetskrav er en fordel

 • Krav til meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på engelsk og norsk

Personlige egenskaper:

 • Trygg, engasjert og tydelig i lederrollen

 • Lagspiller og inkluderende lederstil

 • Relasjonssterk og tillitsskapende

 • God på å få frem- og realisere totalkompetansen i selskapet og blant samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Et ungt selskap- og konsern i sterk vekst

 • Mulighet til å jobbe med fremtidens bærekraftige løsninger

 • Mulighet til å prege Greenstat konsernets strategi og videre utvikling

 • Et godt og engasjerende arbeidsmiljø, med høyt kompetente medarbeidere

 • Fleksibel arbeidstid

 • Bonusordning

 • Incentivmodell for nøkkelpersoner (under utarbeidelse)

Rekkefolge-nr-3_Fabrikk-nr.2.jpg

Head of Hydrogen er en sentral posisjon i et ungt selskap som er i sterk vekst. Du kan gripe muligheten til å bidra aktivt til det grønne skiftet og påvirke utviklingen av hydrogen som en viktig energibærer, også internasjonalt. Stillingen rapporterer til Daglig leder / Green Executive Officer. Vi ser fortrinnsvis etter kandidater fra Bergensområdet, men er også interessert i å komme i kontakt med kvalifiserte kandidater fra andre deler av landet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med en av følgende:

 • Asbjørn Grini, partner/rådgiver hos Visere AS: Tlf. 917 94 825

 • Vegard Frihammer, Green Executive Officer hos Greenstat ASA: Tlf. 928 26 952.


Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest innen 10. august 2022.
Om ønskelig blir henvendelser behandlet fortrolig overfor oppdragsgiver inntil annet er avtalt.

Aktuelle saker

Fredrik.jpg

Velkommen til Fredrik Skarsvåg - vår nye CFO!

Fredrik har 14 års erfaring fra Sparebanken Vest Boligkreditt, hvor han hadde ansvar for brorparten av obligasjonsfinansieringen av Sparebanken

FotoMonaHauglid-1749_Juni-2022.JPG

Årsmøte 2022

Greenstat arrangerte sitt årsmøte onsdag 29.juni kl 16.30.
289811041_5140602796047525_9098847113370073245_n.jpg

Pilot-E prosjekt i Rørvik realiseres

Greenstat gratulerer NTE og H2 Marine med beslutning om å realisere Pilot-E prosjektet i RørvikH2 Marine, hvor Greenstat er største eier, fikk