en

Godkjent EØS vekstprospekt

Finanstilsynet har godkjent Greenstat ASA sitt vekstprospekt datert 12. August 2021. 

[Bergen, 16.08.2021, kl. 12:00] 

Prospektet er utarbeidet i forbindelse med kapitalutvidelse i Greenstat ASA (ISIN NO 0010775059) med NOK 122 381 640 som ble meldt 9. Juni 2021. De ulike delene av prospektet er tilgjengelig ved å følge linkene nedenfor:

EØS Vekstprospekt Sammendrag

EØS Vekstprospekt Registreringsdokument

EØS Vekstprospekt Verdipapirdokument

EØS Vekstprospekt Appendix 1 - Godkjent Revisjonsberetning 2020

Dokumentene vil også være tilgjengelige på greenstat.no/investor/emisjon

Tegning

Tegningsperioden vil være fra mandag 30. August 2021 til mandag 13. September 2021 klokken 12.00. Allokering blir gjort fra og med mandag 13. September 2021 kl. 12.00, og innbetalingsfrist vil være fredag 17. September 2021.

Tegningsdokumentasjon knyttet til emisjonen vil bli publisert på greenstat.no/investor/emisjon den 30. August. 2021 kl. 12.00.

For ytterligere informasjon vedrørende prospektet kontakt Siri Lyngvi-Østerhus, CFO, på telefon +47 458 69 358 eller Lars Jørgen Loktu, Head of Investor Relations, på telefon +47 970 87 906.