Greenstat Logo

Glomfjord Hydrogen signererer intensjonsavtale for etablering av storskala grønn hydrogenproduksjon og flytendegjøring i Glomfjord.

glomfjord-hydrogen-befaring-i-fabrikk---vegard-frihammer.jpg

Glomfjord Hydrogen, hvor Greenstat eier 38% av aksjene, og Air Liquide har signert en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av hydrogen i Glomfjord Industripark. Målet er å kunne tilby null-utslipps drivstoff til de nye fergene som skal settes i drift i Vestfjorden-sambandet i 2024. 

Aktørene ser også mulighet for oppskalering av produksjonen slik at man kan tilby flytende og komprimert hydrogen også til andre forbrukere innen maritime, landtransport og industri.Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med fornybar energi, og Air Liquide skal bidra i prosjektet gjennom sin teknologi og ekspertise om flytendegjøring av hydrogengass. Flytende hydrogen basert på fornybar energi vil bli en konkurransedyktig null-utslipps løsning for maritim sektor, når produksjon skjer på strategiske lokasjoner i store volumer, og levert gjennom effektive og sikre leveransekjeder. 

 - Vi er glade at vi gjennom målrettet arbeid har nådd denne viktige milepæl for Glomfjord Hydrogen! - Gjennom partnerskap med Air Liquide ser vi dette som et viktig steg mot re-etablering av storskala fornybar hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark, sier Finn Nordmo, som er daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS. 

 For nærmere informasjon, vennligst kontakt (contact): 

Finn Nordmo, daglig leder, Glomfjord Hydrogen AS, +47 482 95 718 

Jon Andre Løkke, styreleder, Glomfjord Hydrogen AS, +47 907 44 949 

Vegard Frihammer, styremedlem, Glomfjord Hydrogen AS, +47 928 26 952

 www.glomfjordhydrogen.no 

Glomfjord Hydrogen AS eies av Nel ASA, Greenstat AS, og Meløy Energi AS. Hensikten med dette selskapet er å re-etablere grønn hydrogenproduksjon i Glomfjord, og tilby hydrogen til det lokale markedet.

Link til pressemelding: 

Aktuelle saker

289811041_5140602796047525_9098847113370073245_n.jpg

Pilot-E prosjekt i Rørvik realiseres

Greenstat gratulerer NTE og H2 Marine med beslutning om å realisere Pilot-E prosjektet i RørvikH2 Marine, hvor Greenstat er største eier, fikk

277588705_286585056978713_4155533351493481758_n.png

International Climate Summit 2022 "Green Hydrogen Opportunities in India" arrangeres i Bergen

International Climate Summit 2022 går av stabelen i Bergen 30-31. august. Indiske og norske myndigheter, industri og organisasjoner setter her

everfuel-hydrogen-mobility-norway-740x416.png

Everfuel og Greenstat inngår samarbeid om kostnadseffektiv verdkjede for hydrogen i Norge

Everfuel og Greenstat har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle konkurransedyktig forsyning av hydrogen nullutslipps-mobilitet på jernbane,