Glomfjord Hydrogen signererer intensjonsavtale for etablering av storskala grønn hydrogenproduksjon og flytendegjøring i Glomfjord.

Glomfjord Hydrogen, hvor Greenstat eier 38% av aksjene, og Air Liquide har signert en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av hydrogen i Glomfjord Industripark. Målet er å kunne tilby null-utslipps drivstoff til de nye fergene som skal settes i drift i Vestfjorden-sambandet i 2024. 

Aktørene ser også mulighet for oppskalering av produksjonen slik at man kan tilby flytende og komprimert hydrogen også til andre forbrukere innen maritime, landtransport og industri. Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med fornybar energi, og Air Liquide skal bidra i prosjektet gjennom sin teknologi og ekspertise om flytendegjøring av hydrogengass. Flytende hydrogen basert på fornybar energi vil bli en konkurransedyktig null-utslipps løsning for maritim sektor, når produksjon skjer på strategiske lokasjoner i store volumer, og levert gjennom effektive og sikre leveransekjeder. 

 - Vi er glade at vi gjennom målrettet arbeid har nådd denne viktige milepæl for Glomfjord Hydrogen! - Gjennom partnerskap med Air Liquide ser vi dette som et viktig steg mot re-etablering av storskala fornybar hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark, sier Finn Nordmo, som er daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS. 

 For nærmere informasjon, vennligst kontakt (contact): 

Finn Nordmo, daglig leder, Glomfjord Hydrogen AS, +47 482 95 718 

Jon Andre Løkke, styreleder, Glomfjord Hydrogen AS, +47 907 44 949 

Vegard Frihammer, styremedlem, Glomfjord Hydrogen AS, +47 928 26 952

 www.glomfjordhydrogen.no 

Glomfjord Hydrogen AS eies av Nel ASA, Greenstat AS, og Meløy Energi AS. Hensikten med dette selskapet er å re-etablere grønn hydrogenproduksjon i Glomfjord, og tilby hydrogen til det lokale markedet.

Link til pressemelding: 

Aktuelle saker

Hydrogen kan bli Norges neste industrieventyr

Hydrogen kan bli Norges neste industrieventyr

Greenstat har sammen med en rekke tunge industriaktører skrevet et innlegg hvor man etterspør en tydelig statlig satsing på grønn hydrogen. I en
Greenstat signerer samarbeidsavtale med Hy2gen

Greenstat signerer samarbeidsavtale med Hy2gen

Greenstat og Hy2gen inngår en samarbeidsavtale vedrørende grønn hydrogenproduksjon i Norge.
Greenstat med på eiersiden i nytt hydrogenselskap

Greenstat med på eiersiden i nytt hydrogenselskap

Greenstat er et av fire selskaper som blir med i forbindelse med etablering av det nye selskapet Green H2 Norway AS. De andre partnerne er Nel Fuel