en

Everfuel og Greenstat inngår samarbeid om kostnadseffektiv verdkjede for hydrogen i Norge

Everfuel og Greenstat har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle konkurransedyktig forsyning av hydrogen nullutslipps-mobilitet på jernbane, landevei og i sjøtransport i Norge.

Begge selskaper har som målsetning om å gjøre grønt hydrogen kommersielt tilgjengelig ved å etablere robuste verdikjeder fra produksjon til sluttbruker. Greenstat har en portefølje av attraktive prosjekter for hydrogenproduksjon mens Everfuel bygger ut produksjon, distribusjon og et nettverk av fyllestasjoner. Partene har identifisert flere prosjekter som de aktivt forfølger sammen. Ytterligere informasjon om disse prosjektene vil bli gjort tilgjengelig etter hvert som de modnes.

«Regional utvikling er avgjørende for å få tilstrekkelig fart på implementeringen av hydrogen over hele Norge. Dette krever vedvarende hardt prosjektutviklingsarbeid, og det er akkurat det Greenstat bringer til samarbeidet», sier Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel. 

«Dette vil støtte utviklingen av vårt norske distribusjonsnettverk. Vi har en klar ambisjon om å bygge 15-20 bensinstasjoner i Sør-Norge før vi utvider både nordover og med flere stasjoner over tid». 

«Vi er svært glade for å kunne formalisere det allerede gode samarbeidet med Everfuel. Det er viktig at aktører samarbeider gjennom verdikjeden basert på en felles forståelse av hva som kreves for å lykkes. Vi ser frem til at vi i fellesskap skal utvikle robuste og konkurransedyktige løsninger slik at hydrogen blir tilgjengeliggjort for et stadig voksende marked», sier Vegard Frihammer, administrerende direktør i Greenstat


Link til norsk pressemelding

Link til Engelsk pressemelding

Fredag 2.juli åpnet Everfuel sin første hydrogenstasjon i Norge på Hvam. Neste stasjon vil være gjenåpningen av hydrogenstasjonen i Åsane, noe som gjør at man på nytt kan kjøre hydrogenbil på Vestlandet. Stasjonen har vært stengt siden 2019 etter at Uno X la ned sin hydrogensatsing. At Everfuel har overtatt rollen og lansert etablering av 15-20 fyllestasjoner i Sør Norge, er noe vi i Greenstat er veldig positive til. 


Greenstat eier også 80 000 aksjer i Everfuel

Greenstat sin hydrogenbil var første kunde forrige gang det ble åpnet hydrogenstasjon på Vestlandet. Nå gleder vi oss til at hydrogen igjen kan supplere batteri som nullutslippsløsning, også utenfor Østlandsregionen.
Greenstat har over lang tid hatt et tett og godt samarbeid med Everfuel grunder Jacob Krogsgaard. Her fra en befaring på Danmarksplass i 2016. At selskapene nå inngår et strategisk samarbeid er svært gledelig. Fra venstre: Bernt Skeie, styreleder Greenstat, Jacob Krogsgaard, CEO Everfuel, Vegard Frihammer, GEO Greenstat. FOTO: bt.no (arkiv)

Aktuelle saker

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig

Etablerer kompetansesenter for grønt hydrogen i India

Greenstat AS, gjennom sitt datterselskap Greenstat Hydrogen India PVT Ltd. signerte denne uken en strategisk samarbeidsavtale med det statseide

Pilot-E tildeling til utvikling av innovativt anlegg for produksjon og bunkring av grønn Hydrogen

Pilot-E har i dag innvilget i overkant av 28 millioner kroner i støtte til konsortiet som skal utvikle en hydrogendrevet oppdrettsbåt med