en

Etablerer kompetansesenter for grønt hydrogen i India

Greenstat AS, gjennom sitt datterselskap Greenstat Hydrogen India PVT Ltd. signerte denne uken en strategisk samarbeidsavtale med det statseide indiske energiselskapet Indian Oil, bevitnet av den norske ambassaden og flere Indiske ministre fra Petrolium, Natur, Gass & Stål departementet, samt styreleder i Indian Oil.

Avtalen omfatter samarbeid på flere områder og dreier seg i hovedsak om etablering av et norsk-indisk kompetansesenter på hydrogen (Centre of Excellence-Hydrogen). Senteret skal etableres på Indian Oil sin campus utenfor Delhi og Greenstat skal i samarbeid med flere norske hydrogenaktører, fasilitere samarbeid på myndighetsnivå, mellom norske og indiske FoU institusjoner og kommersielle aktører. Et overordnet mål er å øke norsk eksport av hydrogenteknologi og -kompetanse til det Indiske markedet. Senteret vil bli en viktig motor for å få fart på hydrogenøkonomien i India og partnerskapet med en så stor aktør som Indian Oil, vil muliggjøre rask utrulling av prosjekter over hele India.

Fra signeringen av samarbeidsavtalen 18.02.21. Sturle Pedersen, styreleder i Greenstat Hydrogen India er nummer to fra venstre.

«Greenstat har store ambisjoner om å bidra til industrialiseringen av hydrogenproduksjon i India og er godt posisjonert gjennom samarbeidsavtaler med de viktigste Indiske energiselskapene og teknologiselskaper. Denne avtalen er en viktig milepæl for oss og senteret vil bli en essensiell aktør for samarbeidet mellom India og Norge på hydrogen og fornybart», sier Styreleder for Greenstat Hydrogen India Ltd., Sturle Pedersen. «Det norske markedet er for lite for virkelig få fart på norsk hydrogenindustri. Vi må ut og det Indiske markedet er enormt og i rask utvikling. I tillegg har myndighetene satt seg klare klimamål og utrykt ambisjoner om å ta led internasjonalt. Her er det uendelig med muligheter for norsk industri», sier Pedersen


«Nå sender vi en vennlig oppfordring til norske myndigheter om å kjenne sin besøkelsestid. Dørene til det Indiske markedet er åpnet, norsk næringsliv er samlet og klare - nå trenger vi myndighetene i ryggen for å virkelig feste grepet», sier Karen Landmark, Styrleder i Greenstat Asia.


«Greenstat ønsker å satse tungt i India og denne avtalen med Indian Oil, som en av flere samarbeidspartnere i India, vil gi oss tyngde og fart for å få rullet ut prosjekter i det Indiske markedet. Og på litt lengre sikt, andre asiatiske markeder», sier CEO i Greenstat Vegard Frihammer.

Signeringen av samarbeidet mellom Greenstat og Indian Oil resulterte i massiv mediedekning i India.

Noen eksempler fra Indisk presse:
For mer informasjon:

Sturle Pedersen, COB Greenstat Hydrogen India Ltd. - 95247061

Vegard Frihammer, CEO Greenstat AS - 92826952

Karen Landmark, COB Greenstat Asia AS - 92065339

Aktuelle saker

Everfuel og Greenstat inngår samarbeid om kostnadseffektiv verdkjede for hydrogen i Norge

Everfuel og Greenstat har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle konkurransedyktig forsyning av hydrogen nullutslipps-mobilitet på jernbane,

Ny viktig avtale på plass for Greenstat i India

Greenstat har signert samarbeidsavtale med det Pune-baserte selskapet H2e Power. Avtalen er den siste i rekken av flere viktige samarbeidsavtaler

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig