Greenstat Logo

Episode 33 - Hydrogendrevne godstog - raskeste vei til utslippsfri transport

greenpod_logo_gronn.jpg

I denne episoden av Greenpod har vi med oss aktører som sammen med Greenstat jobber for en pilot av hydrogentog på Nordlandsbanen. Vi har med oss Asko som har en ambisiøs klimastrategi som er avhengig av at norsk infrastruktur for nullutslipp realiseres i hht. lovpålagte klimakutt i Parisavtalen. OnRail operere godstog i Norge og ønsker å være en bidragsyter for å gjøre godstogene enda mer klimavennlige. Partnere som Meråker Hydrogen og Everfuel, står klare sammen med Greenstat til å produsere og distribuere hydrogenet. Prosjektet får støtte av Seniorforsker Federico Zineth fra Sintef og Fylkespolitiker Karin Bjørkhaug, som mener at det haster med å få på plass en pilot og at dette kan gjøres både sikkert og kostnadseffektivt, og vil ha ringvirkninger for norsk verdiskapning ute i distriktene.