Greenstat Logo

Episode 32: Grønt skifte som er raskt nok og bra nok

Episode-32_Gront-skifte_Header-2-kopi.jpg

Det er mye snakk om hva bærekraft egentlig er. I denne episoden stiller vi spørsmål om debatten blir unødig komplisert når vi så ensidig fokuserer på SDGs og tekniske løsninger?

Greenstat jobber etter visjonen: Making Green Happen. Hva skal til for at et energiselskap som Greenstat lykkes? Hvordan kan vi overkomme barrierer med nullutslippsløsninger sammen med våre kunder? Og ikke minst behøver det å være så komplisert? cCHANGE jobber med transformasjon som konsept. I denne episoden får vi innblikk i verktøy og perspektiver som kan hjelpe oss til å få kvalitet og fortgang i omstillingsarbeidet.