Greenstat Logo

Episode 30: Global maritim klynge med fremtidsrettede vekstambisjoner

Heidi Nakken og Daniel Garder
Heidi Nakken og Daniel Garder

Den maritime klyngen i Nordvest har satt en ambisiøs strategi fram mot 2030. Den har fått navnet: New Blue Deal. 

Klyngen har opprettet tre arbeidsgrupper som er godt i gang med å konkretisere strategien. Det jobbes med å se på nye teknologier som bruker fornybar og utslippsfri energi og komponenter som kan ta ned det totale behovet for drivstoff og redusert energiforbruk til drift og framdrift ombord. Verdikjedegruppen ser på hele verdikjeden og hvordan det nødvendige samspillet som behøves for å lykkes med en komplett utslippsfri verdikjede. 

I denne episoden har vi med klyngeleder Daniel Garden og bærekraftsleder Heidi Nakken.

Hvorfor er det så viktig å starte med denne jobben nå? Hva skjer i våre viktigste markeder og hva skjer i konkurrerende klynger? Vi diskuterer ulike løsninger og prioriteringer for å nå målsetningene. Vi har også Tine Louise Trøen som jobber i Greensight. Hun deler erfaringer fra relevante prosjekter i Norge og internasjonalt som kan være gode læringsarenaer og sparring med den jobbes som gjøres i den maritime klyngen på Sunnmøre.