Greenstat Logo

Episode 28 - Introduksjon av Liv-Hege Seglsten og litt om Greenstation

greenstasjon-night-detail_local.eu_nrml.studio.png

Greenpod introduserar i denne episoden ny Greenpod-vert Liv-Hege Seglsten som overtar etter Roar Nygaard som framover skal konsentrere seg 100% om utrulling av Greenstation landet rundt.

Liv-Hege fortel litt om sin bakgrunn frå Havbruk, Olje og Gass med CCS (Carbon Capture Storage) og personleg engasjement for å bidra til at Greenstat sin strategi framover skal få den grønne omstillinga til å skje so raskt som mogeleg.

Mot slutten av episoden fortel Roar med stort engasjement rundt den siste utviklinga i Greenstation og korleis selskapet jobbar for å gjere enkel, brukarvennleg og sømlaus lynlading tilgjengeleg for alle elbilistar.