Greenstat Logo
en

Episode 27 - Julehelsing frå Greenstat med oppsummering av 2021 og litt frampeik mot 2022.

greenpod_jul2021-3-r3-1639647210.jpg
Vegard Frihammer Foto:Top of Mind

Vegard Frihammer har igjen besøkt Greenpod for å snakke om høgdepunkt frå eit spanande og innhaldsrikt år. Han gjev også litt innblikk i status per i dag og ikkje minst kva som er planane for 2022. Blant anna er vi innom viktige prosjekt, Aker som ny eigar og selskapets tankar om børsnotering i lys av utviklinga i marknaden siste året.