Greenstat Logo
en

Episode 19 - Optimal utnyttelse av energi fra havvind i Sørlige Nordsjø II

bilde1-1620047230.jpg

Hør episoden av GreenPod hvor vi får en god oppsummering av rapporten om Optimal utnyttelse av energi fra havvind i Sørlige Nordsjø II. 

Greenstat har, i samarbeide med Vestland fylkeskommune, Æge Energy, Høgskulen i Vestland og Universitetet i Bergen ved Bergen Offshore Wind Center utarbeidet rapporten.