Greenstat Logo

Episode 12 - Maritime verdikjeder og Greenstat - del 2

img_8252.JPG

Gjennom H2Marine deltar Greenstat i konsortium som har en visjon om å produsere Hydrogen fra grønn energi med utnyttelse av biproduktene varme og oksygen, hvor biproduktene blir brukt til økt verdiskaping. Vi skal høre mer om den helhetlige verdikjeden i dagens episode, og om selskapene Greenstat samarbeider med i H2Marine. Dagens gjester er Øystein Farsund, Edgar Kvernevik og Tomas Fiksdal.