Greenstat Logo

Enova annonserer tre store tildelinger til hydrogenprosjekt

Glomfjord-industripark.JPG
Glomfjord industripark

I dag var en en merkedag for Greenstat etter Enova annonserte tre store tildelinger til nøkkelprosjekt knyttet til selskapets hydrogensatsing.

«Dette er en stor dag! Ikke bare for Greenstat, men alle som arbeider for realisering av hydrogenprosjekter i Norge. Enova viser med disse tildelingene at man tar hydrogensatsingen på alvor, og at det tenkes helhetlig med tildelinger - både til grønn hydrogenproduksjon og muliggjørende teknologi i fartøyer» - Vegard Frihammer, Green Executive Officer.

I pressemeldingen kan du lese om tre store og viktige tildelinger hvor Greenstat er sentralt involvert:


1. Glomfjord, tildelt 150 MNOK
2. Rørvik , tildelt 125,7 MNOK
3. Kristiansand, tildelt 148 MNOK

Disse store satsningene vil gi ringvirkninger og skape flere muligheter for hydrogenproduksjon i resten av Norge, og fremskynde realiseringen rundt flere av Greenstat sine nøkkelprosjekter.

"Et viktig stikkord for å lande prosjektene har vært samarbeid, og tildelingene har vist at et fokus på samarbeid på tvers av organisasjoner fungerer" - Tomas Fiksdal, CTO Hydrogen, Greenstat.


Les mer om hvert prosjekt og hele pressemeldingen her: https://presse.enova.no/pressreleases/enova-stoetter-hydrogenprosjekter-i-maritim-sektor-med-112-milliarder-kroner-3190840

In English:


Today marks a significant milestone for Greenstat as Enova announced the grant of three large appropriations for key projects related to the company's focus on hydrogen. In the press release, you can read more about the projects and Greenstat's role in them: https://presse.enova.no/pressreleases/enova-supports-hydrogen-projects-in-the-maritime-sector-with-nok-1-dot-12-billion-3190919