Greenstat Logo

Energiøya Smøla kan bli et nasjonalt utstillingsvindu for netto-pluss samfunnet

Bilde1.png
Foto: Statkraft

Med eksisterende vindpark og planer om en solcellepark mener Greenstat at Smøla har et stort potensial for å kunne bli et fyrtårn for nullutslippsløsninger og realisering av et samfunn og næringsliv som kan gå i netto pluss når det gjelder verdiskapning og utslipp av klimagasser. Under en workshop sammen med næringslivet i forrige uke, presenterte vi våre planer om å etablere en hydrogenfabrikk på Vikan havn.

Norge skal kutte 45 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Fornybar energi og hydrogen tas i bruk i transportsystemer på land og til havs over hele verden – også i Norge.

Smøla har, som mange steder i Norge, naturgitte forutsetninger for å bli en storprodusent - og eksportør av hydrogen, basert på store fornybare energiressurser. Øysamfunnet har også et herlig samhold og er vant til å ta tøffe tak når det behøves. Det er kanskje den viktigste forutsetningen for å lykkes med de store omstillingsprosjektene som kommer mot 2030. Øyboerne har et konkurransefortrinn med å allerede være Energiøya. Smølasamfunnet har lang tradisjon med vindkraft, og ser at det er fremtidsrettet å satse enda mer på fornybar energi for å tiltrekke seg arbeidskraft og investeringsvillig kapital. Prosjektleder mener at dette legger gode premisser for å være et nasjonalt utstillingsvindu for den omstillingen som skal skje både i og utenfor Norge.

- Vi hadde en workshop og har hatt flere møter med næringslivet. For oss er det naturlig å starte med havbruksnæringen, men alle som vil skal være med. Vi er i dialog med ulike aktører som vil ha nullutslipp i sine verdikjeder, sier prosjektleder for satsningen, Liv-Hege Seglsten.

Bilde2.png
Foto: Smøla kommune

Greenstat ønsker å samarbeide med folkene på Smøla som en testpilot for netto-pluss samfunnet. Vi har tro på lokal forankring og ønsker å ansette folk som kommer fra Smøla og kjenner forholdene godt. Med en opsjonsavtale med Smøla kommune om leie eller kjøp av tomt på Vikan Havn, ser vi på muligheten til å etablere Smøla Hydrogen AS.

Vi går inn med penger i Smøla Hydrogen sammen med lokale aktører. Nå ser vi et godt grunnlag for forprosjekt, men det blir flere møter med næringslivet for å finne aktører for å danne et konsortium som vil være med oss på de neste stegene. Analysene viser at en slik satsning vil være lønnsomt.