en

Energi-Hub Kjerlingland - støtte fra Innovasjon Norge

Produksjon av grønt hydrogen fra vind, sol og vann skal forsyne tungtransport langs E-18 med fornybart drivstoff.

Greenstat har inngått et samarbeid med J.B. Ugland Fornybar Energi og J.B. Ugland Eiendom om å utvikle Energi-Hub Kjerlingland. I prosjektet skal vi se på et helt energisystem: 'Fra vind, sol og vann til tank på hydrogen-lastebiler'.

Greenstat og JB Ugland går nå i gang med et forprosjekt for å se på mulighetene for produksjon av grønn hydrogen og forsyning ut mot marked, etablering av industrivind og solenergi på Kjerlingland samt bruk av overskuddsvarme fra hydrogen-produksjon. Mulighetsstudiet/forprosjektet skal berede grunnen for en full utvikling og realisering av fornybar energiløsninger på området. Vi jobber mot en realisering av Energi-Hub Kjerlingland i 2023-2025.

Til dette forprosjektet har vi fått 1,4 MNOK av Innovasjon Norge Agder til å utvikle Energi-hub Kjerlingland. Arbeidet med for-prosjektet er i full gang. 

Arbeidet med Energi-Hub Kjerlingland er også tett koplet opp mot Universitetet i Agder. Utover konkrete energileveranser, vil energihuben på sikt også utvikles som et område for testing av ulike energisystemer og sirkulære løsninger. På denne måten vil «Energi-Hub Kjerlingland» ha et utvidet samfunnsperspektiv og samarbeide med UIA sine forskningsmiljøer innenfor ingeniørvitenskap. 

Bildet er tatt av Kristin Ellefsen, Fædrelandsvennen

Link til nyhetssak i Fædrelandsvennen om Energi-Hub Kjerlingland 

Link til Arbeidspakke om Industrivind ved Kjerlingland