Greenstat Logo

Pågående emisjon i Greenstat

Prospekt-forside.jpg

Greenstat gjennomfører en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer i perioden 20.juni - 24.august 2022.

Kapitalen skal hovedsaklig benyttes til realisering av prosjekter innen hydrogen, sol og energistasjoner.

Aksjepris: NOK 7,50

Minstetegning: 1334 aksjer tilsvarende NOK 10 005,-.

Max. tegning: 4 000 000 aksjer tilsvarende NOK 30 000 000,-.

Total ramme for emisjonen: 15 MNOK - 60,5 MNOK

Klikk her for å gå til investorprospekt og digital tegningsløning

Aktuelle saker

Fredrik.jpg

Velkommen til Fredrik Skarsvåg - vår nye CFO!

Fredrik har 14 års erfaring fra Sparebanken Vest Boligkreditt, hvor han hadde ansvar for brorparten av obligasjonsfinansieringen av Sparebanken

Annual-report-2021-front-1657029965.jpeg

Årsmelding 2021

Greenstat sin årsmelding er nå tilgjengelig på våre nettsider. Her kan du lese informasjon om alle forretningsområder samt vurderinger fra CEO

FotoMonaHauglid-1749_Juni-2022.JPG

Årsmøte 2022

Greenstat arrangerte sitt årsmøte onsdag 29.juni kl 16.30.