en

3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

Vi fortsetter å styrke det grønne laget og leter etter DEG som vil være med på omstillingen til et fornybart og grønt samfunn.  

Vi lyser ut følgende stillinger:


Leder for Greenstat sin satsning i Asia


Leder for Greensight - Norges ledende kompetansemiljø innen bærekraftige energisystemer


Investor Relations Manager

Greenstat er energiselskapet hvor de beste prosjektutviklerne finnes og hvor vi skaper og utvikler store, komplekse fornybarprosjekter med tyngde på grønn hydrogen. Har du et grønt hjerte og kjenner at du har noe å bidra med så følg med.  

Aktuelle saker

Everfuel og Greenstat inngår samarbeid om kostnadseffektiv verdkjede for hydrogen i Norge

Everfuel og Greenstat inngår samarbeid om kostnadseffektiv verdkjede for hydrogen i Norge

Everfuel og Greenstat har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle konkurransedyktig forsyning av hydrogen nullutslipps-mobilitet på jernbane,
Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Som annonsert på Årsmøtet 9.juni vil det bli gjennomført to påfølgende emisjoner til samme aksjekurs. Runde 1 har et minste tegningsbeløp på

Vi søker senior prosjektleder hydrogen

Vi søker senior prosjektleder hydrogen

Grunnet økt prosjektaktivitet styrker vi nå vårt hydrogenteam. Vi leter etter DEG som har riktig kompetanse, erfaring og personlighet, og som