Nytt styremedlem med kompetanse innen bærekraftige investeringer og sirkulær økonomi.

Christine Tørklep er valgt inn i styret i Greenstat. Hun  jobber i dag i Norsk Gjenvinning og har tidligere vært leder for Storebrand sine bærekraftige investeringer.

Christine er lokalisert i Oslo og vil dermed styrke Greenstat sin profil som et nasjonalt energiselskap. Hun vil også bidra med et stort nettverk samt tung investeringskompetanse.

Etter å ha blitt formelt valgt inn i styret under Greenstat sin generalforsamling 10.mai har Christine følgende kommentar om hvorfor hun ønsker å være en del av Greenstat sitt styre:

«- Helt siden jeg startet på ingeniørstudiene i miljøteknikk har jeg vært fascinert av potensialet i å utnytte hydrogen i energisystemer og transport. Hvis vi lykkes med å kommersialisere disse løsningene, har vi tatt et stort skritt i retning av en mer bærekraftig utvikling. Derfor er dette veldig spennende å få være med på!»

Vi er svært glade for å ha en slik ressurs med i styret og ser fram å jobbe sammen om å utvikle Greenstat til å bli et bærekraftig og lønnsomt energiselskap!

Linkedin profil – Christine Tørklep