Kjøp aksjer i Greenstat

Det er nå åpnet for en ny runde med tegning av aksjer i Greenstat.

Invesdor er en ny Crowd investment plattform som nå er tilgjengelig i Norge. Greenstat er et selskap som ønsker å invitere hele det norske folk med på eiersiden. Det fører til at flere får ta del i den grønne veksten som vil komme de neste årene samtidig som mange av våre eiere også vil bli gode kunder i tiden som kommer. Det grønne skiftet skjer nedenfra og opp, da må også investeringene gjenspeile dette. Vi fortsetter arbeidet med å posisjonere Greenstat som et ledende selskap innen hydrogen og lokal energi, hvor alle beslutninger er basert på kunnskap og et ønske om å bidra til en grønnere verden.

Kjøp aksjer her! 

invesdor

 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952