Grønn konkurransekraft på Vestlandet

Verden er i endring. De neste 15 årene skal klimagassutslippene reduseres kraftig – i alle sektorer. Ny teknologi skal utvikles og rulles ut i stor skala. Nye markeder skal skapes. Hvilken risiko og muligheter representerer dette for Norge – og hvordan bør Vestlandet posisjonere seg?

BKK seminar

Greenstat deltar med innlegg på BKK sitt arrangement 25.januar. 
Program

Registrering, kaffe og frukt fra kl 14.30

Kl. 15:00 Velkommen
Jannicke Hilland, konsernsjef BKK

Kl. 15:10 Det store bildet – verden i endring!
Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets

Kl. 15:30 Grønn konkurransekraft på Vestlandet
Per R. Sandberg, sekretariatsleder for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Kl. 15:50 Samtale mellom Saltvedt, Hilland og Sandberg

Kl. 16:00 Kaffepause

Kl. 16:15 Konkrete prosjektideer for grønn verdiskaping på Vestlandet

  • Hydrogen – Ny eksportindustri med utgangspunkt i vannkraft? Vegard Frihammer, Greenstat
  • Maritim transport  Vestlandet i tet for elektrifisering av sjøveien. Hege Økland, NCE Maritime Clean Tech
  • Datalagring – ny industrimulighet i vest. Anders Korshavn, Datasenter Norge
  • Produksjon av solceller -Slik har vi klart oss. Steinar Talle, Norsun

Samtale med stortingsrepresentant Ove Trellevik(H), næringskomiteen.

Kl. 17:25 Innovasjon og nye muligheter
Ingrid von Streng Velken, konserndirektør Innovasjon og Utvikling, BKK

Kl. 17:35 Veien videre: Hvordan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser?

Hva kan energiselskapene bidra med for å realisere nye prosjekter:
Magne Heimvik(SKL), Erik Espeseth(Tafjord), Johannes Rauboti(SFE)

Samtale mellom aktører og politikere
Med blant andre fylkesordfører Anne Gine Hestetun og finansbyråd Dag Inge Ulstein, Bergen kommune.