Greenstat henter 5,9 MNOK i emisjon

Greenstat avsluttet nylig en emisjon hvor man hentet 5,9 MNOK fra 128 aksjonærer. Kapitalinnhentingen er basert på et økt behov for kapital til realisering av større prosjekter innen hydrogen og lokal energi. Blant de som deltok i emisjonen var det 59 eksisterende aksjonærer og 69 nye.

En oppdatert aksjonærliste finnes her.

De 10 største aksjonærene etter emisjonen

 

Greenstat sin styreleder Bernt Skeie og daglige leder Vegard Frihammer sier seg svært fornøyd med resultatet og kan glede seg over at selskapet har i overkant av 10 MNOK i kontanter klar til investeringer. Men han påpeker samtidig at det må hentes betydelig større beløp for å sikre tilstrekkelig kapital til planlagte prosjekter i perioden 2020-2022. Allerede i november gjennomføres det en ny emisjon samtidig som det planlegges å hente fra 50-100 MNOK i løpet av 2020.

Greenstat er i en unik posisjon innen sine satsingsområder og har bygget en organisasjon som er klar for å skalere hurtig. Dette vil skje både gjennom utbygging av egne prosjekter og gjennom strategiske investeringer i prosjekter og selskaper. I konkurranse med andre aktører stiller Greenstat med god kompetanse og en effektiv og framoverlent organisasjon, men tilgang til kapital vil være helt avgjørende for at selskapet kan oppnå den veksten har lagt til grunn i sin strategi.

Klikk her får å motta informasjon om den  pågående emisjonen i selskapet i perioden 18.november – 10.desember 2019

 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952