Greenstat henter 4,1 MNOK i rettet emisjon

Greenstat har i løpet av november gjennomført en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer i selskapet. Responsen på emisjonen var svært god og den totale tegningen havnet på 4,1 MNOK fordelt på 68 ulike aksjonærer. Den største enkeltinvesteringen var på 1,65 MNOK.

Ledelse og ansatte i Greenstat er fornøyd med at aksjonærene har tro på strategien som er lagt for den kommende perioden. Fra venstre: Hilde Holdhus, leder av Greensight, Martin Hirth, Energianalytiker Greensight, Tomas Fiksdal, Prosjektleder hydrogen, Vegard Frihammer, daglig leder, Tore Solheimslid, energianalytiker, Silje Strømmen, profil og markedsansvarlig, Kristian Ringen Fauske, finansanalytiker.

Greenstat leder, Vegard Frihammer, sier at selskapets brede aksjonærgrunnlag gir tilgang til en investorbase som er tålmodig og som ønsker å vokse med selskapet. Dette er en stor styrke i en periode hvor selskapet skal etablere seg i grønne markeder hvor inntjeningen ligger noen år fram i tid.

I januar 2018 åpnes det for salg av aksjer til nye aksjonærer. Disse vil også ha mulighet for å nyte godt av de nye skattereglene som gjelder for investeringer i oppstartsselskaper (24 % skattefradrag).

Det legges opp til en stabil heving av aksjeprisen fra år til år, og de som var med fra starten har allerede sett en fin økning i aksjeprisen fra 1,20 kr i 2015 til 1,50 kr i 2016 og nå 1,65 kr i 2017.

For mer informasjon om investeringer i Greenstat kan du gå inn på våre investorsider.

Oppdatert aksjonærliste vil bli lagt ut på våre nettsider når aksjene er registrert i foretaksregisteret.

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952