Greenstat henter 3,1 MNOK i vellykket emisjon

Greenstat har nylig gjennomført en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer. Resultatet ble at totalt 79 aksjonærer tegnet seg for aksjer tilsvarende 3,1 MNOK. Greenstat har nå 371 små og store aksjonærer.

 

Kapitalinnentingen er viktig for Greenstat med tanke på et stadig økende aktivitetsnivå innen alle markedsområder, og da særlig innenfor Hydrogen.

GEO Vegard Frihammer som har ledet kapitalinnhentingen sier seg svært fornøyd med resultatet, men påpeker samtidig at selskapet vil trenge tilførsel av mye kapital de neste årene når man skal i gang med realisering av konkrete prosjekter og videreutvikling av datterselskaper. Arbeidet med å få med enda flere investorer på laget er derfor en viktig og kontinuerlig pågående aktivitet i selskapet.

Kjenner du noen som har investert i Greenstat? Her kan du se hvem som eier aksjer i selskapet og hvor stor eierandel hver aksjonær har!

Aksjonæroversikt per mars 2019

Liste over de 10 største aksjonærene i Greenstat.

Ønsker du å motta informasjon om neste emisjonsrunde? Da kan du registrere din informasjon i vår uforpliktende interesseliste.

Investor interesseliste

 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Hilde Holdhus

Manager of Greensight
+47 402 03 905

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031