Greenstat Energy signerer samarbeidsavtale med Entro

Greenstat Entro avtale

Fra venstre: Vegard Frihammer, Greenstat Håvard Moster, Entro, Alexander Svanbring, Greenstat Energy, Guro Tveit, Entro.

 

Målet med samarbeidet er å utvikle løsninger og forretningsmodeller som bidar til redusert energiforbruk og bedre lønnsomhet i forbindelse med lokal energiproduksjon, lagring og distribusjon.

Avtalens formål

Entro AS og Greenstat Energy AS har gjennom møter i mai /juni 2018 identifisert at selskapene har komplementære roller innen utviklingen av prosjekter relatert til lokale energisystemer. Formålet med denne avtalen er å innlede et tettere samarbeid hvor selskapene i felleskap jobber med løsninger og forretningsmodeller som bidrar til redusert energiforbruk og bedret lønnsomhet i forbindelse med lokal energiproduksjon, lagring og distribusjon.

Denne avtalen uttrykker partenes mål og rammer for samarbeidet.

Om Greenstat Energy AS
Greenstat Energy AS, et datterselskap av Greenstat AS, er et energiselskap som tilbyr komplette løsninger knyttet til produksjon, distribusjon og lagring av elektrisk og termisk energi. Lokale energisystemer vil ofte bestå av en kombinasjon av lokal energiproduksjon fra sol, vind, småkraft, geotermi etc., lagring i form av batteri, hydrogen etc. og god bruk av digitale løsninger som reduserer energiforbruket. Markeder man ser på er borrettslag, næringsbygg, nabolag og byutviklingsprosjekter.

Greenstat Energy skal bygge og eie energisentraler som åpner muligheter for å utnytte lokal energiproduksjon, lagring og distribusjon.

Om Entro
Entro er Norges største spesialiserte rådgiverselskap innen energi og miljø, med over 60 ansatte fordelt på kontorlokasjoner i Bergen, Oslo og Trondheim. Selskapet har siden tidlig 90-tall bistått små og store eiendoms- og industriaktører i Skandinavia med energieffektivisering og redusert miljøbelastning.

Med utgangspunkt i FNs 17. bærekraftsmål, «Samarbeid for å nå målene», ser Entro klart en fordel av å kunne samarbeide med Greenstat Energy for å realisere innovative og fremtidsrettede energiløsninger og tilrettelegge for enkel og smidig forvaltning i en driftsfase.

Selskapene ser fram til en godt samarbeid, hvor begge selskaper vil lære av hverandre og jobbe mot felles mål om en mer bærekraftig fremtid.

 

Alexander Svanbring

Project manager local energy
+47 920 34 673