Årsmøte 2018

Mandag 4. juni gjennomførte Greenstat sitt 3. årsmøte.

I henhold til vedtatt strategi skal selskapet i 2030 ha en markedsverdi på 100 milliarder og god lønnsomhet. Dette skal skje gjennom en kombinasjon av vekst i egne selskaper og strategiske investeringer i andre selskaper som understøtter selskapets visjon – Making Green Happen. På årsmøtet presenterte vi hvordan Greenstat planlegger å lykkes med sin strategi om å bli et av Norges ledende selskaper innen grønn energi og teknologi.

Godt inne i sitt tredje driftsår har Greenstat allerede en sentral posisjon innen sine satsingsområder. I kombinasjon med en kostandseffektiv og kompetent organisasjon står selskapet svært godt rustet til å ta del i den grønne veksten som er ventet de neste årene.

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker å takke for alle som møtte opp og stilte oss mange gode spørsmål underveis.

Du kan se hele årsmøtet her

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952