Årsmøte 2018 Mandag 4.juni (streamet)

I forkant av årets generalforsamling ønsker Greenstat å invitere sine investorer og andre interesserte til et åpent årsmøte hvor vi presenterer status for selskapet samt informerer om planene framover.

Tid og sted: Mandag 04.juni kl 17.00-18.15, Litteraturhuset, Østre Skostredet 5, Bergen

PåmeldingLink til live streaming

Årsmøtet er en unik mulighet til å bli kjent med menneskene som jobber i Greenstat samtidig som det er en unik mulighet for Greenstat til å få konstruktive innspill fra aksjonærer og andre som ønsker på hjelpe selskapet opp og fram.

Program :

  • Status, strategi og visjon
  • Styreleder har ordet
  • Insight – Greensight, grønt analyseselskap i hurtig vekst.
  • Hydrogen – Unikt posisjonert i marked som er i ferd med å modnes
  • Energy (local) – Nye forretningsmodeller åpner nye muligheter for nye aktører
  • Greenmakers – Hydrogenkurs og bygging av hydrogenyacht
  • Internasjonalt – Muligheter knyttet til hydrogen prosjekt på Sri Lanka og energiprosjekter i Afrika
  • bGreen – Grønn næringsklynge
  • Framtidige satsinger – Hva har Greenstat tro på og hva vil vi velge bort?
  • Spørsmål og svar

I henhold til vedtatt strategi skal selskapet i 2030 ha en markedsverdi på 100 milliarder og god lønnsomhet. Dette skal skje gjennom en kombinasjon av vekst i egne selskaper og strategiske investeringer i andre selskaper som understøtter selskapets visjon – Making Green Happen. På årsmøtet får du høre hvordan Greenstat planlegger å lykkes med sin strategi om å bli et av Norges ledende selskaper innen grønn energi og teknologi.

Godt inne i sitt tredje driftsår har Greenstat allerede en sentral posisjon innen sine satsingsområder. I kombinasjon med en kostandseffektiv og kompetent organisasjon står selskapet svært godt rustet til å ta del i den grønne veksten som er ventet de neste årene.

Velkommen

GREENSTAT AS