Aksjesalg i Greenstat

Greenstat AS inviterer eksisterende og nye aksjonærer til en emisjon på 4,4 – 8,8 MNOK, ved utstedelse av inntil 4 000 000 nye aksjer til tegningskurs NOK 2,20. Minste tegning vil være 5000 aksjer tilsvarende NOK 11 000, øvre grense for tegning vil være 2 000 000 aksjer tilsvarende NOK 4 400 000.

Greenstat inviterer eksisterende og nye aksjonærer til å delta i en emisjon med frist 10.desember 2019.

Kapitalen vil i hovedsak bli benyttet til å realisere prosjekter innen maritime hydrogen  og lokal energi.

Informasjon om emisjonen finner du ved å klikke på linken under:

www.greenstat.no/shareholders