en

Andre områder

Greenstat vurderer stadig nye områder hvor man ser grønne muligheter. Noen av det man ser aktivt på er: 

  • Havvind i Sørlige Nordsjø
  • Tidevann i UK
  • Geotermisk energi i Danmark
  • Hydrogensatsing i India