Energy

Greenstat Energy AS jobber med ulike konsepter knyttet til lokal energiproduksjon og lagring. I framtiden vil flere og flere velge å produsere sin egen energi, enten i off grid løsninger, eller i kombinasjon med nettilkobling. Lokale energiløsninger gir stabil kraftforsyning uavhengig av brudd i nettet samt at man i mange tilfeller kan redusere kostnader knyttet til nett.

lokal-energi

 

Hvilket system man velger avhenger av lokasjon og energibehov men det er mulig å sette sammen systemer for private hjem, nabolag, industribygg og etter hvert hele bydeler og tettsteder. Ta gjerne kontakt så kommer vi tilbake med en vurdering knyttet til pris og leveranse til aktuell lokasjon. Vi gjennomfører også studier hvor vi kan vurdere det beste systemet for din situasjon.

Local Energy
Sending

Torstein Thorsen Ekern

Manager of Greenstat Energy
90982959