Greenstat Logo
no

Meraker Hydrogen

meraekerhydrogen_logo_pos-500x239.jpg

Greenstat er medeier i Meraker Hydrogen AS, et selskap som ble etablert sommeren 2020. Selskapet har som formål å etablere grønn hydrogenproduksjon i Meråker kommune i Trøndelag. Greenstat eier 25 % av aksjene sammen med NTE som også eier 25%. Resterende aksjer er eid av lokale aktører, noe som gjør at prosjektet har god lokal forankring samtidig som man har gode industrielle eiere. 

I 2021 kom også Aker Clean Hydrogen og Gen2 Energy inn på eiersiden.

News

hyundai-tar-en-nikola-foer-nikola.jpg

Greenstat joins in on ownership of new hydrogen company

Greenstat is one of four companies founding the new Green H2 Norway AS. The other four owners are Nel Fuel AS, H2 Energy S and Akershus Energi