Lokal Energi

Greenstat jobber med ulike konsepter knyttet til lokal energiproduksjon og lagring. I framtiden vil flere og flere velge å produsere sin egen energi, enten i off grid løsninger, eller i kombinasjon med nettilkobling. Lokale energiløsninger gir stabil kraftforsyning uavhengig av brudd i nettet samt at man i mange tilfeller kan redusere kostnader knyttet til nett.

lokal-energi

 

Hvilket system man velger avhenger av lokasjon og energibehov men det er mulig å sette sammen systemer for private hjem, nabolag, industribygg og etter hvert hele bydeler og tettsteder. Ta gjerne kontakt så kommer vi tilbake med en vurdering knyttet til pris og leveranse til aktuell lokasjon. Vi gjennomfører også studier hvor vi kan vurdere det beste systemet for din situasjon.

Local Energy
Sending

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer
+47 928 26 952

Hva betyr hydrogensamfunnet for deg?

Vårt datterselskap Greensight bistår med å utarbeide scenarioer og analyser knyttet til hydrogen og all annen fornybar energibruk!

Oversikt – Hva finnes av muligheter?

Innsikt – Hva passer  for deg?

Handling – Hvordan få ting til å skje?