Flytende bolig

Kast loss med egen bolig.

etcet-cat

Flytende bolig utvikler, som navnet gir et kraftig hint om, flytende boligløsninger av ulik størrelse.

Greenstat har bidratt med vurderinger rundt energiproduksjon med solcellepanel montert på boligen og hvordan energien kan lagres ombord.

Foto: Flytende Bolig

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer
+47 928 26 952

Hva betyr hydrogensamfunnet for deg?

Vårt datterselskap Greensight bistår med å utarbeide scenarioer og analyser knyttet til hydrogen og all annen fornybar energibruk!

Oversikt – Hva finnes av muligheter?

Innsikt – Hva passer  for deg?

Handling – Hvordan få ting til å skje?