Flytende bolig

Kast loss med egen bolig.

etcet-cat

Flytende bolig utvikler, som navnet gir et kraftig hint om, flytende boligløsninger av ulik størrelse.

Greenstat har bidratt med vurderinger rundt energiproduksjon med solcellepanel montert på boligen og hvordan energien kan lagres ombord.

Foto: Flytende Bolig

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer
+47 928 26 952

Grønn investering med skattefordel

Greenstat åpner opp for at nye aksjonærer kan benytte seg av nye skatteregler knyttet til investeringer i oppstartsselskaper.

Klikk her for mer informasjon: Investering med skattefordel