Energiforsyning på Syros og Mykonos

Ved hjelp av vindturbiner på en ubebodd øy kan dieselgeneratorene kanskje slås av.

Syros vindturbinGreenstat gjennomførte en innledende idéstudie hvor målet var å se hvorvidt de to greske øyene Syros og Mykonos kunne erstatte dagens energiforsyning med dieselgeneratorer.

Tanken var å bruke den nærliggende og ubebodde øyen Gyaros til energiproduksjon, med overføringskabler til Syros og Mykonos.

En CO2-beregning viser at overgangen kan redusere utslippene med 101 600 tonn per år.

Underveis i arbeidet ble det klart at et forelå planer fra greske myndigheter om å bygge en landkabel til de to øyene, noe som endret forutsetningene for å utvikle et frittstående energisystem for Syros og Mykonos.

Hva betyr hydrogensamfunnet for deg?

Vårt datterselskap Greensight bistår med å utarbeide scenarioer og analyser knyttet til hydrogen og all annen fornybar energibruk!

Oversikt – Hva finnes av muligheter?

Innsikt – Hva passer  for deg?

Handling – Hvordan få ting til å skje?