Energiforsyning på Syros og Mykonos

Ved hjelp av vindturbiner på en ubebodd øy kan dieselgeneratorene kanskje slås av.

Syros vindturbinGreenstat gjennomførte en innledende idéstudie hvor målet var å se hvorvidt de to greske øyene Syros og Mykonos kunne erstatte dagens energiforsyning med dieselgeneratorer.

Tanken var å bruke den nærliggende og ubebodde øyen Gyaros til energiproduksjon, med overføringskabler til Syros og Mykonos.

En CO2-beregning viser at overgangen kan redusere utslippene med 101 600 tonn per år.

Underveis i arbeidet ble det klart at et forelå planer fra greske myndigheter om å bygge en landkabel til de to øyene, noe som endret forutsetningene for å utvikle et frittstående energisystem for Syros og Mykonos.

Green Energy Day 2017

28.september arrangeres Green Energy Day for andre gang i Bergen. Dette er en “hands on” møteplass for alle som jobber med, eller ønsker å ta i bruk, grønne løsninger.

Det er begrenset  med plasser (100 stk) så det kan være lurt å melde seg på tidlig.

Program og påmelding