Investor

Greenstat søker investorer som ønsker å bruke sin kapital til å endre verden (impact investment). Målet er at Greenstat skal bli et grønt folkeselskap som etter en vekstfase på 5-10 år etablerer seg som et lønnsomt og robust investeringsobjekt som tiltrekker seg kapital fra inn og utland.

Målsetningen for selskapet er å nå en selskapsverdi på 100 mrd innen 2030. Veksten vil skje gjennom utvikling av egne prosjekter og gjennom strategiske investeringer. Det fokuseres på en gradvis økning av aksjeprisen i hver emisjonsrunde. På sikt vil man vurdere børsnotering for å forenkle kapitaltilgangen og for å gjøre aksjen mer likvid.

Investor interesseliste

Legg inn informasjon dersom du vurderer å gjøre en grønn investering

Sending

Nøkkelinformasjon

Aksjepris: 1,65 NOK
Antall aksjer: 6 646 610
Selskapsverdi:  10 966 907  NOK
Antall aksjonærer: 307
Største aksjonærer: (Klikk her for fullstendig aksjonærliste i pdf format)

  • Folket 58,28 %
  • CMR 6,72 %
  • UNIFOB (UIB) 6,72 %
  • Trond Mohn  6,72 %
  • Kjetil Aasen 6,72 %
  • Pyttsan 5,02 %
  • SKL 3,76 %
  • Frihammer Invest 3,15 %
  • BTO 2,51 %
  • Bernt Skeie 1,76 % (styreleder)

Generell Selskapspresentasjon: Greenstat AS – Making Green Happen


Det foreligger en fullmakt fra GF2017 hvor styret kan utstede inntil 3 323 305 nye aksjer i intervallet 1,65-3,00 NOK. Greenstat. Denne fullmakten gjelder fram til 30.juni 2018. Det vil bli gjennomført annonserte emisjoner, men større investorer kan også ta kontakt direkte med ledelse/styre.

Greenstat har i løpet av 2017 etablert nye datterselskaper og det vil bli jobbet med å hente inn kapital også til disse selskapene. Dette gjelder i første omgang Greenstat Hydrogen og Greensight.

 

 


Årsrapporter/ Protokoller

2017

Protokoll Generalforsamling 2017

2016

Årsrapport 2016

Revisjonsberetning 2016

Protokoll Generalforsamling 2016

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2016 kr 0.00*.

(*unoterte aksjer har ligningsverdi lik null det året aksjene registreres. Fra og med 2017 vil aksjen få en beregnet ligningsverdi)

2015

Årsrapport 2015

Revisjonsberetning 2015

Grønn trend med hus bak

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031

Green Energy Day 2017

28.september arrangeres Green Energy Day for andre gang i Bergen. Dette er en “hands on” møteplass for alle som jobber med, eller ønsker å ta i bruk, grønne løsninger.

Det er begrenset  med plasser (100 stk) så det kan være lurt å melde seg på tidlig.

Program og påmelding