Investor

Greenstat søker investorer som både ønsker å gjøre lønnsomme investeringer og som ønsker å bidra til en grønnere verden (impact investment). Greenstat er et grønt energiselskap med fokus på hydrogen, lokal energi og andre områder innen fornybar energi hvor teknologien er moden og hvor nye aktører kan kapre markedsandeler med nye forretningsmodeller.

Greenstat  ble etablert i 2015 og har en ambisjon om å bli et grønt folkeselskap. Per februar 2018 har Greenstat 323 unike akjonærer hvor de største av disse er Myrlid AS (14%), Pyttsan AS (9%), CMR (4%), UIB (4%) og Trond Mohn (4%). Se fullstendig aksjonærliste lenger nede på siden.

Nøkkelinformasjon

Antall aksjer: 9 965 065
Aksjepris forrige emisjon:  1,80 NOK
Selskapsverdi basert på aksjepris i siste emisjon:  17 937 117 NOK
Antall aksjonærer: 323
Største aksjonærer: (Klikk her for fullstendig aksjonærliste i pdf format)

  • Myrlid AS 14,22 %
  • Pyttsan AS 9,43 %
  • CMR 4,48 %
  • UNIFOB (UIB) 4,18 %
  • Trond Mohn  4,18 %
  • Frihammer Invest (daglig leder) 2,81 %
  • SKL 2,54 %
  • Bernt Skeie 1,75 % (styreleder)
  • BTO 1,67 %
  • Andre aksjonærer 54,78%

Dersom du vurderer å gjøre en grønn investering i Greenstat kan du registrere dine kontaktdetaljer så blir du kontaktet i forbindelse med neste emisjon.

Investor interesseliste

Investor interesseliste

Sending

 

 

Årsrapporter/ Protokoller

2017

Protokoll Generalforsamling 2017

2016

Årsrapport 2016

Revisjonsberetning 2016

Protokoll Generalforsamling 2016

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2016 kr 0.00*.

(*unoterte aksjer har ligningsverdi lik null det året aksjene registreres. Fra og med 2017 vil aksjen få en beregnet ligningsverdi)

2015

Årsrapport 2015

Revisjonsberetning 2015

Grønn trend med hus bak

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031