Investor

Grønn investering med skattefordel

Greenstat søker investorer som både ønsker å gjøre lønnsomme investeringer og som ønsker å bidra til en grønnere verden (impact investment). Greenstat er et grønt energiselskap med fokus på hydrogen, lokal energi og andre områder innen fornybar energi hvor teknologien er moden og hvor nye aktører kan kapre markedsandeler med nye forretningsmodeller. Selskapet ble etablert i 2015 og har blant andre Myrlid AS, Pyttsan AS, CMR, UIB og Trond Mohn på eiersiden, se fullstendig aksjonærliste lenger nede på siden.

Neste emisjon rettet mot nye aksjonærer  er planlagt januar 2018. Registrer dine kontaktdetaljer så blir du kontaktet når aksjetegningen starter.

Og husk, som ny aksjonær i Greenstat kan du oppnå 24% skattefordel på din investering. Mer informasjon om dette kan du lese på regjeringen sine sider, Prop. 130 LS (2016–2017) Skatteintensivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap

 

Nøkkelinformasjon

Antall aksjer: 9 126 588
Aksjepris:  1,80 NOK
Selskapsverdi før emisjon:  16 422 458 NOK
Antall aksjonærer: 298
Største aksjonærer: (Klikk her for fullstendig aksjonærliste i pdf format)

  • Myrlid AS 15,52 %
  • Pyttsan AS 10,29 %
  • CMR 4,89 %
  • UNIFOB (UIB) 4,57 %
  • Trond Mohn  4,57 %
  • Frihammer Invest (daglig leder) 3,04 %
  • SKL 2,74 %
  • Bernt Skeie 1,76 % (styreleder)
  • BTO 2,51 %
  • Andre aksjonærer 50,64 %
Investor interesseliste

Investor interesseliste

Sending

Det foreligger en fullmakt fra GF2017 hvor styret kan utstede inntil 3 323 305 nye aksjer i intervallet 1,65-3,00 NOK. Greenstat. Denne fullmakten gjelder fram til 30.juni 2018. Det vil bli gjennomført annonserte emisjoner, men større investorer kan også ta kontakt direkte med ledelse/styre.

Greenstat har i løpet av 2016/2017 etablert nye datterselskaper og det vil bli jobbet med å hente inn kapital også til disse selskapene.

I første omgang vurderes det å hente kapital til: Greenstat Hydrogen og Greensight.

Oversikt over datterselskaper og selskaper hvor Greenstat er medeier:


Årsrapporter/ Protokoller

2017

Protokoll Generalforsamling 2017

2016

Årsrapport 2016

Revisjonsberetning 2016

Protokoll Generalforsamling 2016

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2016 kr 0.00*.

(*unoterte aksjer har ligningsverdi lik null det året aksjene registreres. Fra og med 2017 vil aksjen få en beregnet ligningsverdi)

2015

Årsrapport 2015

Revisjonsberetning 2015

Grønn trend med hus bak

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031

Grønn investering med skattefordel

Greenstat åpner opp for at nye aksjonærer kan benytte seg av nye skatteregler knyttet til investeringer i oppstartsselskaper.

Klikk her for mer informasjon: Investering med skattefordel