Innsikt gir bedre grønne valg

Hva betyr det grønne skiftet for deg og din bedrift? Hvordan kan du være med å bidra til reduserte utslipp samtidig som du øker verdiskapningen?

Greenstat jobber tett med de beste energimiljøene i Norge og bruker faktabaserte modeller i alle valg knyttet til våre satsninger. Denne kunnskapen er også relevant for andre aktører og er derfor skilt ut i et eget satsningsområde med navn Greensight. Det krever god kunnskap, hardt arbeid og et brennende engasjement for å holde seg oppdatert på utviklingen innen fornybar energi og grønn teknologi. I Greenstat har vi både engasjement og kompetanse og ved å bruke gode formidlingsverktøy kan vi hurtig hjelpe deg til å heve kunnskapsnivået, og deremed legge til rette for bedre grønne valg.

skjermbilde-2016-11-21-kl-11-08-50

Sammen med CMR har Greenstat utviklet en faktabasert beslutningsstøttemodell ved navn zeVision (Zero Emission Vision). Denne modellen muliggjør en enkel og intuitiv tilnærming til en kompleks energisektor. Trenger du/deres bedrift hjelp til valg for fremtiden, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi kan blant annet hjelpe med følgende:

  • Studier knyttet til energi.
  • Scenarier
  • Work shops
  • Foredrag / debattdeltakelse

 

Hilde Holdhus

Manager of Greensight / Green Energy Forecaster
+47 402 03 905

Martin Larsen Hirth

Green Energy Analyst
+47 908 78 241

Hva betyr hydrogensamfunnet for deg?

Vårt datterselskap Greensight bistår med å utarbeide scenarioer og analyser knyttet til hydrogen og all annen fornybar energibruk!

Oversikt – Hva finnes av muligheter?

Innsikt – Hva passer  for deg?

Handling – Hvordan få ting til å skje?