Temadag – En felles hydrogenstrategi for Vestlandet

Hvordan kan vi gjøre Vestlandet til den ledende hydrogenregionen i verden?

Hvordan kan vi bruke vår samlede innkjøpsmakt til å skape et marked?

Hvordan kan vi bruke vårt klima og utfordrende topografi som et storskala testsenter for hydrogenteknologi?

Ca 40 personer var samlet til temadag knyttet til en felles hydrogenstrategi for Vestlandet 1.juni. Med en kombinasjon av offentlige aktører, industri og akademia ligger alt til rette for at det kan etableres en godt forankret visjon for hydrogen på Vestlandet.

—————————————————————————————————


Program  – klikk på linker for å se presentasjonene som ble benyttet

Generell status innen hydrogen

v/ Tjalve Svendsen, Nestleder i Styret, Norsk Hydrogenforum

Prisforventinger knyttet til ulike markeder i hydrogenverdikjeden

v/Martin Hirth, Energianalytiker, Greensight

Hvordan og hvorfor etablere en felles hydrogenstrategi for Vestlandet?

v/Vegard Frihammer, daglig leder,  Greenstat

Leverandører og brukere presenterer status innen teknologi og tjenester

Fylkeskommunene presenterer sine strategier og tanker

Industri og offentlige aktører som innkjøpere av hydrogenløsninger og utdanning

Diskusjon i grupper

——————————————————————————–

Samarbeidspartnere: 

Moderator: Martin Hirth

 

 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Martin Larsen Hirth

Green Energy Analyst
+47 908 78 241