Ny rapport om hydrogen i tungtransport

Med store nok produksjonsvolum internasjonalt og koordinert flåtebygging i Norge kan hydrogen være konkurransedyktig om 10 år.

Greenstats datterselskap Greensight har på oppdrag fra Miljøstiftelsen Zero analysert kostnadsutvikling og konkurransedyktighet for hydrogen som erstatning for diesel i tungtransporten.

Du kan lese rapporten her

En årlig produksjon på 1000 hydrogenlastebiler fra en leverandør og en flåte på rundt 300 hydrogenlastebiler i Norge, vil gjøre hydrogen konkurransedyktig med diesel som drivstoff, dersom Enova-støtten opprettholdes. Uten støtte til kjøretøyene, er antallet rundt 800.

Men da er man avhengig av en koordinert utbygging av hydrogenproduksjon og fyllestasjoner som sikrer en lavest mulig pris på drivstoffet.

Ta kontakt med Greensight dersom du har utredningsbehov for muligheter med hydrogen eller øvrig grønn omstilling i din virksomhet.

Forsidefoto: Hydrogenlastebil produsert for sveitsiske Coop. 

Grønn investering med skattefordel

Greenstat åpner opp for at nye aksjonærer kan benytte seg av nye skatteregler knyttet til investeringer i oppstartsselskaper.

Klikk her for mer informasjon: Investering med skattefordel