Flere hydrogenstasjoner med nytt ENOVA program

ENOVA lanserer nytt støtteprogram for infrastruktur knyttet til hydrogen til personbiler.

Dette er noe Greenstat og et samlet hydrogenmiljø i Norge har jobbet aktivt for å få på plass.

I Norge har vi ca 2,5 millioner biler, hvorav nesten 2,4 millioner er fossile som må fases ut. Selv med forbedret batteri og ladeteknologi for elbiler, vil det være behov for hydrogen som drivstoff til bil, buss og tungtransport for å oppnå målet om nullutslipp i transportsektoren.

Greenstat har vært en pådriver for å få på plass en flåte på 23 hydrogenbiler og søknad om støtte til to stasjoner i Bergen. Vi ønsker også å være en pådriver for å få på plass stasjoner andre steder i Norge så dersom du jobber med et konkret prosjekt er det bare å ta kontakt med vår prosjektleder innen hydrogen, Tomas Fiksdal.

Tomas Fiksdal

Prosjektleder hydrogen
+47 932 57 114

Green Energy Day 2017

28.september arrangeres Green Energy Day for andre gang i Bergen. Dette er en “hands on” møteplass for alle som jobber med, eller ønsker å ta i bruk, grønne løsninger.

Det er begrenset  med plasser (100 stk) så det kan være lurt å melde seg på tidlig.

Program og påmelding