Grønn konkurransekraft på Vestlandet

Verden er i endring. De neste 15 årene skal klimagassutslippene reduseres kraftig – i alle sektorer. Ny teknologi skal utvikles og rulles ut i stor skala. Nye markeder skal skapes. Hvilken risiko og muligheter representerer dette for Norge – og hvordan bør Vestlandet posisjonere seg?

BKK seminar

Greenstat deltar med innlegg på BKK sitt arrangement 25.januar. 
Program

Registrering, kaffe og frukt fra kl 14.30

Kl. 15:00 Velkommen
Jannicke Hilland, konsernsjef BKK

Kl. 15:10 Det store bildet – verden i endring!
Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets

Kl. 15:30 Grønn konkurransekraft på Vestlandet
Per R. Sandberg, sekretariatsleder for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Kl. 15:50 Samtale mellom Saltvedt, Hilland og Sandberg

Kl. 16:00 Kaffepause

Kl. 16:15 Konkrete prosjektideer for grønn verdiskaping på Vestlandet

  • Hydrogen – Ny eksportindustri med utgangspunkt i vannkraft? Vegard Frihammer, Greenstat
  • Maritim transport  Vestlandet i tet for elektrifisering av sjøveien. Hege Økland, NCE Maritime Clean Tech
  • Datalagring – ny industrimulighet i vest. Anders Korshavn, Datasenter Norge
  • Produksjon av solceller -Slik har vi klart oss. Steinar Talle, Norsun

Samtale med stortingsrepresentant Ove Trellevik(H), næringskomiteen.

Kl. 17:25 Innovasjon og nye muligheter
Ingrid von Streng Velken, konserndirektør Innovasjon og Utvikling, BKK

Kl. 17:35 Veien videre: Hvordan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser?

Hva kan energiselskapene bidra med for å realisere nye prosjekter:
Magne Heimvik(SKL), Erik Espeseth(Tafjord), Johannes Rauboti(SFE)

Samtale mellom aktører og politikere
Med blant andre fylkesordfører Anne Gine Hestetun og finansbyråd Dag Inge Ulstein, Bergen kommune.

Green Energy Day 2017

28.september arrangeres Green Energy Day for andre gang i Bergen. Dette er en “hands on” møteplass for alle som jobber med, eller ønsker å ta i bruk, grønne løsninger.

Det er begrenset  med plasser (100 stk) så det kan være lurt å melde seg på tidlig.

Program og påmelding